Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

God inledning trots osäkerhet i omvärlden

REGULATORISKA

Trots osäkerhet i omvärlden ökar Knowit omsättningen under det första kvartalet och har en god finansiell ställning. För hela koncernen ökade omsättningen med 7,2% till 936,3 (873,7) MSEK, men med ett något svagare resultat, 95,5 (100,4) MSEK och marginal, 10,2% (11,5), än för motsvarande period föregående år. De största affärsområdena, Solutions och Experience, har förbättrat resultat, omsättning och marginal. Däremot har Insight fortsatta utmaningar som förstärkts ytterligare av covid-19.

– Jag är nöjd med utfallet för årets första kvartal. Covid-19 har haft en begränsad påverkan på resultatet i kvartalet, men vi ser en stor osäkerhet framåt. Efterfrågan på digitaliseringstjänster på lång sikt är dock fortsatt stark, och vår kundfördelning med en relativt stor andel inom offentlig sektor är en styrka, då efterfrågan är mer stabil, säger Per Wallentin.

Knowits största affärsområde Solutions har haft en fortsatt stark efterfrågan på sina tjänster med en hög beläggning som följd. Inom affärsområde Experience har satsningar på datadrivna kundupplevelser resulterat både i en högre omsättning och en stark marginalföbättring. Knowits minsta affärsområde Insight har fortsatt påverkats av att större projekt stoppades under andra halvåret 2019. Insight är också det affärsområde som drabbats hårdast av den nuvarande osäkerheten i samhället.

– Utvecklingen av covid-19 har inneburit att vi har ställt om våra arbetssätt. Sedan andra halvan av mars månad har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med distansarbete, reserestriktioner, digitala möten och avbokade kundevent. Vårt största affärsområde Solutions affärsmodell har visat sig fungera väl under dessa förutsättningar, säger Per Wallentin.

Knowit har bromsat rekryteringen och har under mars månad använt de statliga stödåtgärder som lanserats. Permitteringar har framförallt genomförts under slutet av kvartalet och i april.

För detaljerad information om resultatet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications