Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

God efterfrågan och förbättrat resultat

REGULATORISKA

Knowit möter en fortsatt stark efterfrågan under andra kvartalet och ökar nettoomsättningen med 59,1 procent kombinerat med en justerad EBITA-tillväxt på 42,9 procent. Nettoomsättningen uppgår till 1 644,7 (1 033,7) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 140,5 (98,3) MSEK. Knowit fortsätter att vara en drivande aktör i konsolideringen av den nordiska konsultmarknaden och har under kvartalet offentliggjort tre nya förvärv i Danmark, Finland och Sverige.

- Jag är stolt över vår utveckling under första halvåret 2022. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt mycket stark, vilket också innebär en hög rörlighet på arbetsmarknaden. Vi lyckas väl med att attrahera nya duktiga människor till Knowit och har en positiv rekryteringstrend, en nyckel för att Knowit ska kunna fortsätta utvecklas väl i det nuvarande marknadsläget, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Utvecklingen i samtliga fyra affärsområden har varit god. Affärsområdena Experience och Connectivity utmärker sig särskilt med god tillväxt kombinerat med stabila marginaler. Tillväxten i Experience uppgick till 12,2 procent och i Connectivity till 14,8 procent.  

Den nordiska konsultmarknaden präglas av konsolidering och som en av de ledande aktörerna deltar Knowit aktivt i denna trend. Under kvartalet har tre nya förvärv offentliggjorts, vilket stärker bolaget såväl kompetensmässigt som geografiskt. Danska Miracle med 130 anställda ger Solutions en väsentligt stärkt position i Danmark, managementkonsulten Marketing Clinic med 60 anställda ökar Insights närvaro på den finska marknaden och svenska Swedspot med 40 anställda stärker Connectivitys position gentemot de svenska fordonsindustrin.

- En viktig del i vår strategi är att kombinera sund organisk tillväxt med förvärv och under de senste åren har vi genomfört en rad större och mindre förvärv som stärker vår närvaro i Norden. Tack vare lyckad integration av dessa bolag kombinerat med en god organisk utveckling är Knowit idag en väl positionerad aktör som kan ta sig an alltmer komplexa kunduppdrag där vår breda plattform av kompetenser utgör ett viktigt stöd till våra kunder i deras digitala transformation”, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten för januari - juni 2022 den 15 juli kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/62bae4cad943801400094b64/knq2

Telefonnummer till audiocast:

Denmark                               80 82 00 35
Denmark (Local)                 89 87 50 45
Finland                                  075 3252542
Sweden                                 0200 123 717
Sweden (Local)                    010 884 80 16
Norway (Local)                    81 503 308
Norway                                800 24 973
United Kingdom                  0800 640 6441
United Kingdom (Local)     020 3936 2999
All other locations              +44 20 3936 2999


Pinkod:                                 265589 

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Knowits hemsida.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 07.30 CET.

Christina Johansson

Head of Communications