Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Framgångsrik integration av förvärv

REGULATORISKA

Knowit inleder året med att öka omsättning och rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal 2020. Nettoomsättningen ökade med 8,0 procent till 1 011,4 (936,3) msek och EBITA-resultatet ökade till 103,3 (95,5) msek. Integrationen av Creuna har redan gett resultat. Omsättning och vinst i affärsområde Experience ökade väsentligt.

För affärsområde Solutions ser vi ett något svagare kvartal än föregående år, men med en fortsatt god efterfrågan. Affärsområde Insight har en positiv utveckling med högre resultat. Det är effektiviseringarna under föregående år som gett en positiv effekt.

I slutet av mars för ett år sedan bromsade efterfrågan in i och med utbrottet av covid-19. Knowit lyckades snabbt ställa om sin verksamhet efter de nya förutsättningarna och trots den pågående pandemin är marknaden fortsatt god.

- Integrationen av Creuna har varit framgångsrik och vi ser tydliga synergivinster. Experience har ökat sin omsättning och resultat med cirka 40 procent. Vårt erbjudande har stärkts genom förvärvet och vi har vunnit flera nya kundprojekt, säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit.

Efterfrågan är fortsatt stark, särskilt inom områden som e-handel och säkerhet.

- Affärsområde Solutions har en fortsatt stark position. I Sverige är beläggningen bra och utvecklingen av omsättning och resultat är positiv. I Norge slutlevererades ett antal större projekt innan årsskiftet, vilket innebar en viss obeläggning. Under kvartalet startade flera nya uppdrag, bland annat inom offentlig sektor, vilket bidragit till en successivt ökad beläggning, säger Per Wallentin.

- Vår leveranskapacitet, våra specialister och vår position gör att vi är väl rustade den dagen samhället normaliseras. Jag ser framåt med tillförsikt, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på Knowits hemsida..

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten januari-mars 2021 den 29 april 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q1-2021

Telefonnummer till konferensen
Sverige och övriga EU-länder: +46850558368
Norge: +4723963938
UK: +443333009260
USA: +18332498403

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications