Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Fortsatt tillväxt och god efterfrågan avslutar året

REGULATORISKA

Knowit avslutar året starkt med en omsättningstillväxt netto på 70,6 procent i det fjärde kvartalet kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 11,5 procent. Nettoomsättningen uppgår till 1 575,9 (923,8) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 181,1 (108,3) MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr/aktie för 2021. Tack vare en god efterfrågan av bolagets tjänster finns förutsättningar för en fortsatt stark, hållbar och lönsam tillväxt.

- Jag är stolt över att presentera ett starkt slut på ett år som på många sätt var extraordinärt för oss på Knowit. Under året har vi ökat antalet medarbetare med nära 50 procent tack vare förvärven av Cybercom och Capacent samt vårt starka varumärke som arbetsgivare. Samtidigt har vi lyckats väl i att behålla fokus på det som är viktigt, att utveckla och förbättra våra kunders verksamhet, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Knowit möter fortsatt en hög aktivitet i försäljning och i leveransen av kundprojekt. Samtliga affärsområden levererade i linje med förväntan. Vårt största affärsområde Solutions växte under kvartalet med bibehållen vinst och marginal, ett styrkebesked med tanke på att enheten berörts mest av integrationen av verksamheten i Cybercom.

Årets sista kvartal präglades av den fortsatta integrationen av Cybercom, samt av etableringen av det nya affärsområdet Connectivity. Under kvartalet påbörjades även integrationen av Capacent i affärsområde Insight.

Knowits strategi att växa såväl organiskt som via förvärv bidrar till ett stärkt erbjudande och en ökad kapacitet för att möta efterfrågan på mer komplexa uppdrag.

- Vi har ett bra år bakom oss och det är glädjande att styrelsen föreslår stämman en utdelning om 7,00 kronor per aktie.1) Knowit består av passionerade och skickliga medarbetare som tillsammans bidrar till våra fortsatta framgångar, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för fjärde kvartalet hänvisas till Knowits hemsida.

Presentation av bokslutskommunikén

Knowit bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för januari - december 2021 den 4 februari 2022 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q4-2021

Telefonnummer till konferensen
SE och övriga EU-länder: +46850558375
NO: +47 23500243
UK: +443333009271
US: +1 6319131422 PIN: 48029913#

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Knowits hemsida.

-----------------------------------

1) Styrelsen föreslår en utdelning till 7,00 kr (7,00) per aktie, att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,50 kr.

Christina Johansson

Head of Communications