Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Fortsatt tillväxt i ny struktur

REGULATORISKA

Knowit levererar en ökad omsättning med ett stabilt resultat, samtidigt som kvartalet har präglats av att integrera verksamheten från Cybercom. Knowit ökar nettoomsättningen i kvartalet till 1 190,9 (661,4) MSEK och levererar ett EBITA-resultat, justerat för engångskostnader kopplade till förvärv, på 105,4 (58,5) MSEK. Parallellt med integrationsarbetet har ett stort fokus lagts på försäljning och rekrytering av nya medarbetare.

Marknadsaktiviteten var hög under kvartalet, med en god underliggande efterfrågan och en positiv marknad. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden efter pandemin har påverkat personalomsättningen, men innebär också möjligheter att rekrytera nya medarbetare för befintliga och nya kunduppdrag.

Solutions är det affärsområde som berörts mest av integrationsarbetet. Det är därför glädjande att de två stora marknaderna, Sverige och Norge, uppvisar en särskilt positiv utveckling med god omsättningstillväxt i kvartalet.

Affärsområde Experience har under kvartalet slutfört integrationen av Creuna, som förvärvades i december 2020. Experience ökade omsättningen under kvartalet, med en god orderingång, medan resultatet har påverkats av högre personalomsättning och ett behov av att nyrekrytera.

Connectivity, Knowits nya affärsområde efter förvärvet av Cybercom, har mottagits väl av såväl kunder som medarbetare.  En hög aktivitet, med ett antal stora uppdrag inom tech- och telekomsektorn samt inom fordonsindustrin skapar goda möjligheter framåt.

För managementkonsultverkamheten i affärsområde Insight fortsätter den positiva utvecklingen med bättre resultat och högre marginal. Säkerhetsområdet utmärker sig fortsatt med en mycket god efterfrågan.

- När jag summerar kvartalet kan jag konstatera att vi både lyckats att hålla fokus på affären och samtidigt genomfört ett stort integrationsarbete. Det visar att Knowit är en aktör som kan fortsätta ta marknadsandelar på ett hållbart sätt. Det gör mig stolt och skapar framtidstro, säger koncernchef Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för tredje kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan.

-----

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten för januari - september 2021 den 22 oktober 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q3-2021

Telefonnummer till konferensen

SE och övriga EU-länder: +46856642695
NO: +47 23500243 PIN: 77918716#
UK: +443333009270
US: +16467224957

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications