Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Fortsatt stark utveckling 2020

REGULATORISKA

För helåret 2020 ökar Knowit både omsättning och resultat med en något bättre marginal, trots den påverkan covid-19 har haft på hela samhället och på Knowit. EBITA-resultatet ökade med 4,9 procent till 335,0 (319,2) MSEK och nettoomsättningen ökade till 3 379,1 (3 335,1) MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 SEK per aktie.

Alla Knowits tre affärsområden har utvecklats bra under året. Solutions har haft ett starkt år, Experience har visat på hög effektivitet med gott utfall och Insight har arbetat sig tillbaka till en positiv utveckling. Förvärvet av Creuna i det fjärde kvartalet stärker Knowits position på marknaden ytterligare

- Det är sjunde året i rad som vi gör ett bättre resultat än året innan. Vi har visat att vi har förmåga att snabbt ställa om verksamheten och upprätthålla kundleveranser på distans, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

Solution hade i det fjärde kvartalet en högre omsättning och resultat än i motsvarande kvartal föregående år. Den svenska verksamheten har haft en särskilt god tillväxt med ökat resultat och marginal.

Knowit Experience har, framför allt under det fjärde kvartalet, ökat omsättning, resultat och marginal. Integrationen av Creuna har haft ett högt tempo och flera synergier har redan kunnat räknas hem.

- Creuna har redan nu tillfört affärsnytta i form av gemensamma affärer och nya samarbeten, säger Per Wallentin.

- I vårt minsta affärsområde Insight har vi en fortsatt positiv utveckling. I det fjärde kvartalet var omsättningen på samma nivå som föregående år och både resultat och marginal ökade väsentligt. Satsningen på specialistområden, och särskilt inom säkerhet, bidrog starkt till vändningen, säger Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för fjärde kvartalet hänvisas till bokslutskommunikén på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications