Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Fortsatt lönsam tillväxt

REGULATORISKA

För Knowits tre affärsområden är efterfrågan generellt sett mycket god inom alla verksamheter och geografiska marknader. Under halvåret 2019 har Knowit visat fortsatt lönsam tillväxt, i synnerhet på den norska marknaden.

Knowit ökade omsättningen med 10,3 procent till 1 718,3 (1 558,2) MSEK för halvåret. EBITA-resultatet ökade med 4,4 procent till 165,7 (158,7) MSEK. Marginalen uppgick till 9,6 (10,2) procent.

Offentlig sektor i Norge investerar tungt i fortsatt digitalisering. Knowit har viktiga avtal med ett flertal stora aktörer som Oslo Kommun, Norges Jernbanevesen och Statens Vegevesen.

Knowits tre affärsområden Experience, Insight och Solutions kompletterar varandra och bidrar till allt fler gemensamma affärer och uppdrag. Det är ett resultat av att fler av kunduppdragen är allt mer komplexa och omfattar organisationsutveckling, användning av ny teknik och datadrivna kundrelationer.

– En stor utmaning för våra kunder är att skapa en kultur som främjar digital utveckling och innovation där gamla arbetssätt utmanas av nya sätt att arbeta. Våra managementkonsulter bidrar här till att utveckla nya organisations- och affärsmodeller.

– Andra viktiga områden där vi kan stötta våra kunder är i användningen av stora datamängder, avancerad analys och artificiell intelligens. Det är alla områden där Knowit har starka kunderbjudanden, säger Per Wallentin.

Knowit är en av de populäraste arbetsplatserna bland yngre professionella, vilket återspeglas i Universums årliga ranking av nordiska arbetsgivare. Nettorekryteringen fortsatte i en kontrollerad takt under halvåret.

– Som tidigare fortsätter vi att sträva efter organisk tillväxt genom rekrytering. Vi har ett mycket starkt arbetsgivarmärke, en attraktiv företagskultur och tre affärsområden som fortsätter att attrahera nya kollegor, säger Per Wallentin.

För detaljerad information om utfallet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan.

Christina Johansson

Head of Communications