Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Förändringsfokus i utmanande marknad

REGULATORISKA

Kvartalet har präglats av ett stort fokus på att initiera och implementera kostnadsreducerade åtgärder för att möta en svagare marknad. Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 1,5 procent kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 4,9 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 544,1 (1 520,9) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 74,9 (94,5) MSEK. Den trend som noterats under hela 2023, med längre säljcykler och projekt som skjuts på framtiden, har fortsatt in i tredje kvartalet. Marknadsosäkerheten är fortsatt stor och vi möter utmaningar i att hålla en hög och jämn beläggningsgrad.

- Vi har vidtagit kraftfulla riktade åtgärder under kvartalet för att möta de förändrade marknadsförutsättningarna. En viktig prioritering är att säkra att vår organisation i större utsträckning

anpassas för lönsamhet snarare än tillväxt. Samtidigt är det viktigt att vi är agila och tar tillvara på tillväxtmöjligheter som ges. Att bibehålla ett stort fokus på nyförsäljning och täta dialoger med kunder angående befintliga projekt har hög prioritet, både i syfte att öka visibiliteten framåt och för att upprätthålla prisbilden i en allt tuffare konkurrenssituation. Vi arbetar intensivt med att allokera om våra resurser och rikta insatser mot branscher och segment där efterfrågan är fortsatt god, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Samtliga nordiska marknader påverkas av svagare marknadsförutsättningar, men utmaningarna är som störst på den svenska marknaden under kvartalet. Det gäller framförallt branscher som detaljhandel, fastighet och delar av den offentliga sektorn. Samtidigt är efterfrågan fortsatt god inom försvarslösningar, cybersäkerhet, juridik samt bank och finans.

- Omställningen till ett hållbart samhälle genom innovativa lösningar för fortsatt digitalisering är en nyckel till framgång för nordiska företag. Knowit har en stark position som nordisk digitaliseringspartner där vi i det kortare perspektivet ställer höga krav på vår förmåga att arbeta vidare med alla de initiativ som nu implementeras för att öka vår långsiktiga lönsamhet, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten idag, onsdagen den 25 oktober. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på engelska.

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/6513eb176dedf60c00e55edd/hdrt

Telefonnummer till audiocast:

Sverige                                                +46 8 5051 0031
United Kingdom                                  +44 207 107 06 13

Andra internationella nummer finns HÄR

Pin: 43405119

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/