Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Förändring av det totala antalet aktier och röster Knowit

REGULATORISKA

Antalet aktier och röster i Knowit uppgår per den 30 juli 2021 till 27 408 600.

Ökningen av antalet aktier och röster i Knowit är föranledd av registrering av 5 760 883 aktier som, enligt tidigare offentliggjord information, emitterades i samband med den apportemissionen bolaget genomförde den 1 juli 2021.

Christina Johansson

Head of Communications