Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Knowit

REGULATORISKA

Antalet aktier och röster i Knowit uppgår per den 30 juni 2021 till 21 647 717.

Ökningen av antalet aktier och röster i Knowit är föranledd av registrering av 1 785 714 aktier som, enligt tidigare offentliggjord information, emitterades i samband med den riktade nyemissionen bolaget genomförde den 10 juni 2021.

Christina Johansson

Head of Communications