Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Förändring av antal aktier och röster i Knowit AB

REGULATORISKA

Knowit har, enligt tidigare offentliggjord information i samband med kvittningsemission för betalning av köpeskillingsjustering, genomfört en riktad emission av 52 445 aktier i Knowit AB (publ).

Emissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Knowit AB (publ) har förändrats. Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 30 april 2021 till 19 862 003 aktier och röster.

Christina Johansson

Head of Communications