Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Förändrad Valberedning och förslag om utökad styrelse i Knowit AB

REGULATORISKA

Knowits nuvarande Valberedning har justeras för att reflektera aktuell ägarbild i bolaget.

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen utses av de tre av de största aktieägarna som önskar delta i arbetet, samt även inkludera styrelsens ordförande.

Knowits nuvarande Valberedning, som konstituerades i oktober 2020 inför årsstämman 2021, har justeras för att reflektera aktuell ägarbild i bolaget. Nordea Funds och Handelsbanken Fonder, som tidigare tillsammans med Swedbank Robur Fonder haft utsedda ledamöter i Valberedningen, har lämnat till förmån för nya större ägare i form av Formica Capital I AB och JCE Group AB.

Den nya Valberedningen utgörs av: 

  • Olof Cato utsedd av Formica Capital I AB
  • Carl Backman utsedd av JCE Group AB
  • Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande

 

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Carl Backman. Valberedningen representerar ca 25% av bolagets ägande.

Valberedningen har beslutat, att vid en extra stämma, föreslå en utökad styrelsen med två nya ledamöter. Valberedningen föreslår inval av Olof Cato, VD i Formica Capital I AB, och Sofia Karlsson, Investment Director JCE Group AB. Kallelse till extra stämma och mer information om de föreslagna ledamöterna kommer att kommuniceras från Knowit i augusti.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till valberedning@knowit.se.

Christina Johansson

Head of Communications