Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Digitaliseringskonsulterna oroade för klimatpolitisk handlingsplan

I en debattartikel som publicerats på Computer Swedens webbplats uttrycker styrelsen för branschföreningen Digitaliseringskonsulterna en oro inför regeringens klimatpolitiska handlingsplan kopplat till digitaliseringspolitiken. ”Sverige måste bli bättre på att utnyttja digitalisering som medel i klimatarbetet” skriver de.

Målen i Sveriges digitaliseringspolitik är att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Trots det saknas många av dessa möjligheter i regeringens klimatpolitiska handlingsplan – vilket även innebär att digitaliseringspolitiken skulle kunna ha större klimatambitioner än idag.

”Om vi ska lyckas begränsa de den globala uppvärmningen till 1,5 grader från förindustriella nivåer, behöver vi halvera de globala utsläppen redan till 2030. För att klara det krävs att vi på allvar integrerar digital teknik i vårt samhälle i syfte att möjliggöra cirkulära, resurseffektiva livsstilar, konsumtionsmönster och affärsmodeller” skriver styrelsen med bland andra Knowits hållbarhetsansvarig Joakim Pilborg som är en av styrelseledamöterna.

Styrelsen uttrycker vidare en oro för att Sverige missar möjligheter till snabba och radikala minskningar av utsläpp som ökad digitalisering kan möjliggöra och ger samtidigt regeringen följande förslag till åtgärder: 

  1. Regeringen bör vara beställare av Digitaliseringskonsulternas branschgemensamma ramverk för att beräkna och redovisa utsläpp som undvikits.
  2. Ge Digitaliseringsrådet i uppdrag att genomföra en utvärdering kring nuvarande kunskapslyft inom digitalisering integrerat 1,5 grader-ambitionen och hur digitaliseringen potential kan optimeras, accelerera och transformera i syfte och metodik.
  3. Ge Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i uppdrag att utvärdera hur övriga myndigheter bör använda digitalisering för att möjliggöra minskade utsläpp i samhället.

Läs hela debattartikeln på Computer Swedens webbplats.

Christina Johansson

Head of Communications