Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Digitaliseringsbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige

En färdplan till ett Fossilfritt Sverige har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Knowit har ställt sig bakom färdplanen tillsammans med ett trettiotal bolag i branschen.

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport. 

Digitaliseringskonsulterna uppmanar regeringen att vidta sju åtgärder: 

  1. Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition 
  2. Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier 
  3. Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leverantörer av fossilfria lösningar 
  4. Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet 
  5. Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement 
  6. Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft 
  7. Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation 

Vi på Knowit utvecklar tillsammans med våra kunder nya digitala lösningar som bidrar till ett hållbart och mänskligt samhälle. Digitalisering kan genom nya affärsmodeller och systemlösningar på ett positivt sätt bidra till såväl effektivisering som minskad energiförbrukning. Tillsammans med våra kollegor i branschen kommer vi att fortsätta jobba för att leverera innovativa lösningar att nå fossilfrihet, säger Per Wallentin, koncernchef på Knowit.

Tillsammans med 33 kollegor i branschen åtar sig Knowit att:

  1. Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045 
  2. Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. 
  3. Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. 

Mer information om Fossilfritt Sveriges färdplaner finns att läsa på initativets egen hemsida, här

Christina Johansson

Head of Communications