Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Digitala lösningar för ett hållbart och mänskligt samhälle

Nya kundbehov i kombination med den snabba tekniska utvecklingen innebär helt nya möjligheter att skapa en digitalisering av samhället som gör skillnad på riktigt. Därför går nu Knowit och Cybercom samman och blir en nordisk partner med ett gemensamt erbjudande som möter morgondagens behov. Våra kunderbjudanden kompletterar varandra väl. Vi delar gemensamma värderingar och skapar en ännu mer attraktiv arbetsplats. Genom vårt nordiska DNA blir vi också en stark partner till våra kunder på resan mot en hållbar framtid.

Komplexa problemställningar kräver mer integrerade lösningar och bred kompetens. Det är en viktig orsak till att Knowit och Cybercom skapar ett nordiskt powerhouse för digitala lösningar, som bidrar till ett hållbart samhälle. Efterfrågan på digitalisering är långsiktigt stark. Det gäller både inom privata och offentliga organisationer. Utvecklingen är en effekt av förändrade kundbeteenden, men också en konsekvens av ny teknik och innovationer som ger möljighet att utveckla smartare och mer hållbara lösningar.

Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl, och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med ett starkt employer brand och en gemensam målbild att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Knowit är redan idag väl positionerat inom digital transformation med bred kompetens inom systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit Experience) samt strategikonsulting (Knowit Insight). Med Cybercoms specialisering inom mobilitet, IoT, cloudbaserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, stärks erbjudandet framförallt till kunder inom industri- och telekomsektorn. Ett nytt affärsområde, Knowit Connectivity, bildas och Knowit växer från 2 600 till cirka 3 800 medarbetare.

– Genom affären blir vi ett nordiskt powerhouse för digitala lösningar, en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa, säger Per Wallentin, koncernchef på Knowit när han kommentarer samgåendet.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit. Det nya affärsområdet Knowit Connectivity kommer att ledas av Annika Nordlander som tidigare var chef för Cybercoms svenska verksamhet.

– Cybercom har under lång tid haft en mycket stark position hos kunder inom industri och telekom. De båda bolagen kompletterar varandra väl och tillsammans kan vi växa ytterligare på samtliga marknader. Vi delar en vision om att bidra till ett hållbart samhälle och det tror vi är mycket attraktivt för våra kompetenta och ambitiösa medarbetare, säger Annika Nordlander, affärsområdeschef Knowit Connectivity.

Sammantaget kommer det nya Knowit att omfatta cirka 3 800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.

Affären väntas bli färdig under sommaren, efter godkännande från den svenska konkurrensverket och beslut från en extra bolagsstämma i Knowit 28 maj 2021.

Knowit bjuder in till webcast för att presentera förvärvet den 5 maj 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Klicka här för att komma till presentationen. Webcasten kan även ses i efterhand.

Pressmeddelandet finns att läsa på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications