Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Digital mognad är lönsamt – framför allt i kris

Coronapandemin har fört med sig många utmaningar för verksamheter, men också möjligheter. Digitaliseringstakten i samhället har exploderat, och redan nu är det viktigt att företag och organisationer vågar tänka långsiktigt, fokusera på framtiden och utmana sitt varför. Digital kompetens och mognad är avgörande, och för styrelser kan det vara en stor konkurrensfördel.

Digitaliseringen i samhället och organisationers digitala transformationer går allt snabbare. Under den pågående pandemin har takten ökat än mer. Många verksamheter har den senaste tiden plötsligt ställts inför utmaningen att behöva ställa om sin affärsmodell eller rentav hela verksamheten. Lösningar har tagits fram ad hoc, vissa enbart med fokus på här och nu. Många försöker fortfarande navigera i den förändrade marknaden, och en del kämpar för sin överlevnad.

I förra veckan gästade Jakob Kulas, managementkonsult på Knowit, StyrelseAkademiens Stockholms livestreamade aktualitetsprogram och delade där sin syn på de möjligheter som uppkommit i spåren av den pågående krisen.

– Digitalisering har aldrig varit mer aktuellt. Det är egentligen inga nya teknologier som uppkommit eller som man börjat prata om under coronakrisen. Det har däremot aldrig varit så bråttom att ställa om sin verksamhet. När den första chocken i början lagt sig stod många verksamheter handfallna, med insikten om att man behövde ställa om. Det är också många som har gjort det – titta bara på skolväsendet. Trots att inga färdiga planer förmodligen fanns på plats innan så har det ändå gått att göra den omställning som krävts, säger Jakob.

Charlotte Gustavsson, verksamhetschef på StyrelseAkademien Stockholm, betonar att även StyrelseAkademien med sina många fysiska träffar och stort fokus på nätverk även de varit tvungna att anpassa sig, och ställer sig frågan:

– Just nu finns en ökad förståelse för att alla försöker göra sitt bästa, att man anpassar sig till den nya vardagen så gott det går, och att man inte alltid lyckas. Kommer den förståelsen och tålamodet minska, i takt med att det mer digitala blir det nya normala?

Hur vägen tillbaka kommer se ut när coronakrisen är förbi är oviss, men enligt Jakob har vi en helt annan vardag att vänta.

– Jag tror inte att man ska, eller kan, tänka back to business i sin direkta översättning. Det som fanns innan finns inte kvar. Det kommer bli ett nytt normalläge, och därför är det viktigt att redan nu ta ett steg tillbaka och utmana sitt varför. Vad har vi för affärsidé och affärsplan? Vilken är vår vision? Hur skapar vi värde? Här får man gå tillbaka till skissbordet och fundera över vilken typ av verksamhet som behövs för att kunna uppfylla målbilden, marknadens behov och efterfrågan, säger han.

Parallellt med att hantera krisen här och nu gäller det alltså att fokusera på framtiden, och eventuellt göra investeringar idag trots att omsättningen kanske gått ner. För att lyckas krävs digital kompetens och mognad.

– Digital mognad är lönsamt, och avgörande. Å ena sidan brukar man prata om teknologisk mognad. Att man som verksamhet arbetar med och drar nytta av teknologier som stödjer processerna i vardagen, såväl interna som externa. Å andra sidan handlar det om mognad i ledarskapet. Här kommer ett företags styrelse- och strategiarbete in i bilden, och vikten av att få människor och teknik att gå sida vid sida. Att ha en styrelse med stor digital kompetens kan utgöra en viktig konkurrensfördel, menar Jakob.

Knowit har i samarbete med StyrelseAkademien Stockholm tagit fram en utbildning med fokus på att ge erfarna styrelsemedlemmar den kompetens som behövs för att analysera befintliga affärsmodeller, och för att tillsammans med de bolag där man verkar utveckla nya digitala strategier och affärs- eller verksamhetsmodeller som möter morgondagens behov.

– På StyrelseAkademien utvärderar och funderar vi löpande på vilka relevanta utbildningar och seminarier vi kan erbjuda. Vi ser många nya omvärlds- och beteendeförändringar, och vill såklart ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar att förekomma utmaningar eller dra nytta av nya möjligheter, säger Charlotte.

Christina Johansson

Head of Communications