Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Fortsatt tillväxt och höjd utdelning

REGULATORISKA

Knowit har en stabil avslutning på året med god omsättningstillväxt. Under kvartalet har andelen underkonsulter i vissa större uppdrag ökat jämfört med för ett år sedan, vilket påverkar EBITA-marginalen negativt. Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 25,2 procent kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 9,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 972,9 (1 575,9) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 179,3 (181,1) MSEK. Nettoomsättningen för helåret 2022 ökade med 42 procent till 6 833,8 (4 811,8). Totalt sett möter Knowit en god efterfrågan på digitaliseringskompetens i samtliga nordiska marknader. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 7,50 kr/aktie (7,00).

- Jag är stolt över att kunna konstatera att Knowit avslutar året bra, trots en ökad osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. Våra kunder uppskattar vår bredd och kapacitet att leverera specialistkompetens och stöd i deras digitaliseringsprocesser i hela Norden. Vi möter en fortsatt god efterfrågan i alla våra fyra affärsområden och vi växer i samtliga marknader. Samtidigt noterar vi att vissa kunder är mer avvaktande idag än för ett år sedan och att tiden för att starta upp nya projekt är något längre. Som en följd har vi ökat fokus på säljaktiviteter och minskat investeringar i rekrytering, en naturlig utveckling i en mer osäker marknad, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Affärsområde Connectivity har en fortsatt positiv trend med god tillväxt och förbättrad lönsamhet i såväl Sverige som Polen. Omsättningen växer med 25,3 procent och EBITA-marginalen ökar till 12,1 procent. Under slutet av 2022 har även affärsområde Experience utökat erbjudandet genom verksamheten i Polen vilket öppnar upp för nya diskussioner med kunder och gör Knowit än mer relevanta. Inom affärsområde Solutions har andelen underkonsulter ökat jämfört med för ett år sedan, vilket bidrar till en positiv intäktsutveckling men har en negativ påverkan på marginalen. 

Knowits fjärde affärsområde, Insight, har fortsatt arbetet med att bredda och stärka erbjudandet inom management-konsulting genom att förvärva bolagen Ascend och Ionic, som båda bidrar med en mycket positiv utveckling. Arbetet med att vända en negativ trend primärt i Finland har gett goda resultat i slutet av året. Knowit har idag mer än 500 managementkonsulter i Norden och är därmed en av de ledande aktörerna på marknaden.  

- Under det gångna året har Knowit flyttat fram positionerna ytterligare som en av Nordens ledande leverantörer av projekt som hjälper företag och organisationer i den digitala transformationen. Vi har ett starkt förtroende på marknaden och digitalisering står högt på agendan hos våra kunder även i en svagare konjunktur. Det borgar för ett 2023 med fortsatt positiv utveckling för Knowit, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

Presentation av bokslutskommunikén

Knowit bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för januari – december 2022 den 7 februari kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/63b6f5e8d426f40c00068ca6/jarve

Telefonnummer till audiocast:

Denmark (Local)                89 87 50 45
Finland  (Local)                  075 3252542
Norway  (Local)                  81 503 308
Sweden                             0200 123 717
Sweden (Local)                  010 884 80 16
United Kingdom                 0800 640 6441
United Kingdom (Local)      020 3936 2999
United States                    1 855 9796 654
United States (Local)         1 646 664 1960
Övriga                              +44 20 3936 2999

Pinkod:                           494305

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

 

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl. 07.30 CET