Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Årsredovisning 2019

REGULATORISKA

Knowits årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från knowit.se eller beställas från bolaget, tel 08-700 66 00.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Patrik Syréns försorg, IRO, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 18.00 CEST

Christina Johansson

Head of Communications