Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Ännu ett starkt år med tillväxt och resultatökning för Knowit

REGULATORISKA

Knowit ökade EBITA-resultatet med 11,8% till 315,1 (281,8) MSEK för år 2018. Omsättningen fortsatte att öka med 12,8% för helåret till 3 083,3 (2 733,5) MSEK. Antalet anställda netto har ökat med cirka 200 medarbetare till nära 2 300 anställda. Styrelsen föreslår en ökad aktieutdelning till 5,80 (4,75) SEK per aktie.

2018 har varit ännu ett framgångsrikt år med en fortsatt stark organisk tillväxt för Knowit. Alla tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions, utvecklas positivt med såväl högre omsättning som resultat.

- Vi fortsätter att attrahera nya medarbetare, något som är centralt för vår tillväxt. Vi har ett mycket bra utgångsläge även för 2019, säger Per Wallentin, Koncernchef.

- Vår affärsmodell med leveranser från tre starka affärsområden, Experience, Insight och Solutions, är en styrka då vårt erbjudande blir attraktivt för både kunder och medarbetare. Digitalisering, i syfte att utveckla verksamheten och stärka konkurrenskraften prioriteras högt av våra kunder. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan, fortsätter Per Wallentin.

Under året har Knowit placerats högt i flera rankingar av attraktiva arbetsgivare, och hamnar högt upp bland studenter och ”young professionals” vid val av arbetsplats. Knowit blev även finalist i 2018 års Allbrightpris, för sitt medvetna och långsiktiga jämställdhetsarbete.

- Vi har jobbat konsekvent och långsiktigt med att skapa en inkluderande företagskultur och en mer jämställd arbetsplats. Andraplatsen i Allbrightpriset är ett kvitto på att vi lyckas med detta, säger Per Wallentin.

Christina Johansson

Head of Communications