Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

420 000 SEK insamlat till förmån för flyktingars vidareutbildning

Under december månad samlade Knowit tillsammans med kollegor, kunder, partners och vänner in drygt 420 000 kronor till förmån för UNHCR:s projekt Tertiary Scholarship Programme. För varje skänkt krona, skänkte Knowit två kronor.

För flyktingar är tillgången till högre utbildning en kamp mot oddsen, med endast 3 procent av unga vuxna flyktingar antagna vid någon form av vidareutbildning. Det långsiktiga målet för UNHCR är att öka andelen till 15 procent före år 2030. Högre utbildning är en viktig förutsättning för att unga människor på flykt ska kunna förändra såväl sin egen som andra flyktingars livssituation.

Knowit har sedan flera år tillbaka genomfört en årlig insamling till förmån för UNHCR:s insatser inom utbildning.

– För oss på Knowit är insamlingen ett sätt att stödja det fjärde målet "God utbildning för alla" i FN:s globala mål för hållbar utveckling, och utbildning är också något som vi lyfter fram och fokuserar på i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger vd och koncernchef Per Wallentin.

Tillsammans med kollegor, vänner och kunder lyckades vi under december samla ihop lite mer än 420 000 kronor som oavkortat går till flyktingars vidareutbildning – för chansen till en mer självständig framtid.

Christina Johansson

Head of Communications