Bild på glasögon

Bakgrund

S:t Eriks Ögonsjukhus webbplats ”sankterik.se” lanserades först i november 2010.

Den tekniska plattformen man då använde hade efter det inte uppgraderats och blev tillslut så pass föråldrad att det krävdes en ombyggnad av webben. Dels för att förbättra webbens funktioner och underlätta för redaktörerna, men även för att kunna erbjuda S:t Eriks Ögonsjukhus patienter en webbplats med hög tillgänglighet.

S:t Eriks Ögonsjukhus ansvarar för den högspecialiserade ögonsjukvården i Stockholms län. De tar det svåraste fallen, har de bästa läkarna och utvecklar nya metoder. 2020 flyttar de till ett helt nytt sjukhus mittemot nya Karolinska. S:t Erik kommer då att vara navet i ett Eye Center of Excellence där de ansvarar för högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Genom att samverka nära akademi och näringsliv ska de skapa en kreativ vetenskaplig miljö i Hagastaden.

I samband med utvecklingen av en ny webbplats ville man även stärka bilden av S:t Eriks Ögonsjukhus som ett centrum för ögonsjukvård, forskning och utbildning.

Knowit fick i uppdrag att hjälpa till med att ta ett omtag på innehåll, tonalitet och uttryck för att anpassa webben efter S:t Eriks förändrade uppdrag och vision inför flytten 2020.

Mål och krav

Webbplatsen ska spegla målbilden av S:t Erik 2020 genom att: 

• Stärka bilden av S:t Erik som ett centrum för ögonsjukvård, forskning och utbildning. 
• Visa upp deras forskning för att stärka fundraising arbetet. 
• Synliggöra deras samverkan med akademi, näringsliv och andra vårdgivare för att inspirera till fler samarbeten. 
• Visa på en stimulerande miljö som attraherar motiverade medarbetare. 

På webbplatsen ska besökaren: 
• Hitta aktuell och korrekt information om sjukdomar och behandlingar. 
• Nå 1177 Vårdguidens e-tjänster genom tydliga hänvisningar eller integration. 
• Ta del av medicinska mått som visar vår höga kvalitet och aktuella tillgänglighet. 
• Hitta relevant information för patienter och vårdgivare från andra län. 
• Hitta anpassad information på andra språk.

Webbplatsen ska vara responsiv och noggrant testad för att fungera väl på olika mobila enheter. Tillgängligheten ska vara prioriterad och följa WCAG 2.0 och webbtillgänglighetsdirektivet.

Webbplatsen ska till innehåll, tonalitet och uttryck genomsyras av Stockholms läns landstings värderingar: öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

Tillgänglighet

Tillgänglighet och delaktighet är två viktiga ledord inom framtidens hälso- och sjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus roll som sjukvårdsaktör i offentlig sektor gör att de har höga krav vad gäller tillgänglighet och funktionalitet.

Webbplatsen är tillgänglighetsanpassat och skall ska uppfylla kraven på tillgänglighet inom offentlig sektor och innebär att webbplatser ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549. Tillgängligheten är prioriterad och webbplatsen eftersträvar minst WCAG 2.1 AA nivå.

Användartester

Användartester har gjorts i 2 omgångar under projektets gång, dels i början av projektet för att testa av meny och fonter, typsnitt samt desgininriktningar. Men även i slutet av projektet gjordes andvändartester tillsammans med Begripsam för att utvärdera den nya webbplatsen för S.t Eriks Ögonsjukhus. Syftet var att säkerställa ställda krav på tillgänglighet, användbarhet och användarupplevelse.

Testgruppen bestod av äldre, yngre, olika datorvana + grav synskada/blindhet, synsvaghet, dyslexi, motoriska svårigheter samt kognitiva problem. Knowit utförde testerna i vårt labb i Stockholm med eye tracking. Testerna skedde på dator/ipad/telefon på 10 olika testfall.

Visar webbplatsen i 3 olika enheter

Lösning och Resultat

Webbplatsen är mobile first-utvecklad och tillgänglighetsanpassad i enlighet med nuvarande direktiv. Webbplatsen är byggd i Kentico CMS med egna sidtyper och block som kan återanvändas. Frontend baseras på JavaScript och jQuery.

Lanserades januari 2019. 
Blev vald till Kentico Site of the month i april 2019.

Vill du veta mer?
Jacob Pihl
Business director
Till toppen