För att säkerställa god vård och garanterad patientsäkerhet krävs såväl säkra it-stöd som säkert beteende hos medarbetarna. Södersjukhuset arbetar därför systematiskt med organisationen gällande informations- och it-säkerhetskrav, krav som gäller såväl verksamhetsansvariga som systemansvariga. Cybercoms (numera Knowits) it-stöd Compliance Portal används som stöd i arbetet.

Sverker Forsberg, Informationssäkerhetsansvarig på Södersjukhuset, berättar:

Vi har säkerställt i interna processer och rutiner att nya IT-stöd för vård inte får driftsättas hos oss förrän de genomgått en IT-säkerhetsbedömning i Compliance Portal. Det här leder bland annat till att vi är säkra på vilken information som hanteras i systemen och att systemägarna kan ta sitt ansvar för adekvata säkerhetsåtgärder.
Kontakta oss
Mikael Monié
Affärsansvarig Secure Solutions
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen