Konstnärlig bild där flera mobiler och surfplattor visar nya sciencepark.se

Vem vänder vi oss till?

För att förstå Science Parks utmaningar, målgrupper och långsiktiga mål inledde vi arbetet med en förstudie. Genom workshops med kundens team identifierades viktiga insikter som låg till grund för det framtida arbetet. Vi fastställde primära och sekundära målgrupper samt deras behov i relation till både webbplatsens innehåll och funktioner.

Hur kan vi kommunicera på bästa sätt?

I den strategiska innehållshanteringen höll vi workshops med fokus på innehållsplanering. Här genomförde vi också strategisk sökordsoptimering med målet att förbättra den digitala synligheten. Genom flera sökordsanalyser identifierade vi relevanta nyckelord och fraser som kundens redaktörer integrerade strategiskt i innehållet.

Meningsfullt innehåll ger engagerade användare

Genom att fokusera på att lösa besökarnas behov och frågor skapades meningsfullt innehåll som uppmuntrade till konvertering. För just det sistnämnda var en viktig del i det långsiktiga målet: att innehållet på bästa sätt skulle motsvara både organisationens och besökarnas behov – och genom detta omvandla webbplatsbesökarna till engagerade användare.

Fyra kollegor står och pratar med varandra inuti Science Park Towers

Design leder vägen

Designen av den nya webbplatsen utformades för att återspegla Science Parks nyskapande anda. Genom att fokusera på användarupplevelsen skapades en struktur och navigation som enkelt guidade besökarna genom den rika informationen på webbplatsen. I navigationen placerades också en visuellt framträdande knapp för att uppmuntra besökaren att boka ett möte med en affärsutvecklare – helt i linje med Science Parks mål för ökad innovationskraft.

Dynamisk lösning för effektivt redaktörsarbete

Valet av webbplattform blev Wordpress med Gutenberg för att ge redaktörerna flera möjligheter att skapa och hantera dynamiskt innehåll på webbplatsen. Den blockbaserade redigeringen gör det enkelt att använda olika innehållskomponenter och layoutalternativ. En sådan lösning ställer högre krav på webbredaktörerna jämfört med traditionella, statiska sidmallar – men i det här webbprojektet var det rätt väg att gå.

Tillgänglig för alla

För att säkerställa hög tillgänglighet utvecklade vi webbplatsen enligt WCAG 2.1-standarderna och tillgänglighetsdirektivet. Vi integrerade API-tjänster för att möta Science Parks behov, med PHP som grund för en stabil utveckling. Slutligen inkluderade vi även språkhantering för att låta användare smidigt växla mellan svenska och engelska.

En bild på en laptop som visar en undersida på nya sciencepark.se

Engagemang hela vägen

Det nära samarbetet med projektgruppen på Science Park i Jönköpings län har varit en framgångsfaktor. Vi har haft en löpande dialog och ett tajt samarbete under hela webbprojektet – något som bidragit till en slutprodukt med högt värde för hela kundens organisation.

Maria Göransdotter Marklund, Kommunikations- & varumärkesansvarig på Science Park i Jönköpings län, beskriver samarbetet:

– Om vi ska sammanfatta vårt arbete med Knowit i ett ord så måste det bli teamwork. Eller möjligtvis wow! Vi har verkligen jobbat tillsammans för att hitta de bästa lösningarna och verktygen för vår webbplats och hela tiden känt teamets engagemang för uppdraget.

Ett lyft för varumärket

– Vår nya webbplats är ett otroligt lyft för vårt varumärke – inte bara för att den bättre stöttar våra verksamhetsmål, utan i användarupplevelse och kreativitet. Vi har fått helt nya möjligheter att jobba med innehåll och en nytändning i vårt arbete med att följa upp och utveckla kundresan. Dessutom har vi fått med oss värdefull kunskap om bland annat SEO som gör oss till vassare redaktörer, avslutar Maria.

Redo för framtidens utmaningar

Vårt arbete med Science Park har resulterat i en modern och tillgänglig digital närvaro som inte bara speglar organisationens nyskapande karaktär utan också skapar en sömlös användarupplevelse. Genom tillgängliga och smarta lösningar har vi skapat en webbplats som är redo att möta framtida utmaningar och stärka Science Parks roll som en katalysator för innovation och entreprenörskap.

Om vi ska sammanfatta vårt arbete med Knowit i ett ord så måste det bli teamwork. Eller möjligtvis wow!
Kontakta oss
Sara Rowell
Teamchef, Knowit Experience Jönköping
Till toppen