Utmaning

Samhalls systemstöd inom kundvård och försäljning närmade sig slutet på sin livscykel och ett nytt systemstöd behövde införskaffas som inte bara täckte nuvarande behov, utan även supporterade den fortsatta utvecklingen och verksamhetens tillväxtmål.

Även en strategi behövde formuleras för att säkerställa att det kommande system- och leverantörsvalet stödde den långsiktiga utvecklingen av organisationen. Därefter önskade Samhall stöd vid val av ny leverantör samt ett val av leverantör och systemstöd som stödjer den långsiktiga utvecklingen.

Då större delen av verksamheten genomgår en digital transformation fanns också ett behov av att synkronisera arbetet med övriga kritiska projekt.

Lösning

En strategi formulerades inom kundvård och försäljning, med särskilt fokus på säljorganisationen och utvecklingen inom CRM-området. Strategin mynnade ut i en upphandling av nytt system och leverantör inom CRM-området. Kraven och utvärderingen i upphandlingen var dels utifrån best practice och formulerad strategi, men även utifrån krav från verksamheten såsom säkerhetskrav, tekniska krav och viss krav på funktionalitet, leverantörernas långsiktiga utveckling samt vision för teknologi.

Resultat

Projektet förde med sig en strategi inom kundvård och försäljning, inklusive realiseringsplan på lång sikt, ett ramverk för utvärdering av system och leverantörer samt en rekommendation av system och implementationspartner inom CRM. Därutöver fick Samhall insikt i vilka CRM-system och implementationspartners som stödjer verksamheten på kort sikt och vilka som kan utgöra en långsiktig partner.

Knowit bidrog även med stöd och synkronisering med övriga kritiska projekt samt hantering av frågor inom Samhall i samband med den övergripande digitala transformationen, till exempel informationshantering och hantering av informationsflöden.

Kontakta oss
Teresa Thorsson
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen