concentrated woman with headset sitting in front of laptop

Utmaning

En medelstor region med cirka 7 000 medarbetare hade behov av ett nytt avtal avseende telefoni som tjänst. De ville för det första ha ett avtal som säkerställer en robust och framtidssäker telefoni för regionens samhällsviktiga och verksamhetskritiska funktioner. För det andra skulle telefonlösningen ge medarbetarna förutsättningar för att utveckla effektiva och flexibla arbetssätt.

Det var även kritiskt för regionen att verksamheten påverkas så lite som möjligt under införande av lösningen och under avtalstiden. Slutligen fanns också ett behov av att säkerställa en tydlig avtalsstruktur och ändamålsenliga kommersiella villkor med parametrar som underlättar uppföljningen av kommande avtal.

workshop with sticky notes

Lösning

Knowits team av upphandlings- och telefoniexperter bildade en projektgrupp tillsammans med regionens interna projektledare samt ansvariga för telefoni och avtal. Vi genomförde en förstudie där vi bland annat gjorde en genomgång av marknaden samt genomförde ett flertal workshops och intervjuer med personalen för att ha bred förankring och fånga behoven i de olika delarna av verksamheten.

Utifrån förstudien tog vi fram en övergripande, funktionell och nyttoorienterad kravställning och stöttade genom hela upphandlingsprocessen med bland annat utvärdering av anbud, förhandlingar och avtalspaketering. Upphandlingen genomfördes som ett förhandlat förfarande enligt LOU, för att i förhandling nå bästa lösning för regionen.

doctor using mobile phone

Resultat

Upphandlingsresultatet landade i enlighet med kundens behovsbild och det nya avtalet innebär stora kostnadsbesparingar jämfört med det tidigare avtalet.

Idag har regionen ett avtal på plats som säkerställer en mer robust leverans genom att det finns tydliga krav på servicenivå och tillgänglighet. Det finns även större möjlighet att följa upp avtalet löpande och kvalitetssäkra avtalsefterlevnaden.

Telefonilösningen är flexibel för att kunna möta olika typer av framtida verksamhetsbehov. Med den nya lösningens teknik, infrastruktur och produkter ger regionen sina medarbetare förutsättningar för att utveckla effektiva och flexibla arbetssätt, t.ex. i samband med larmhantering till vårdpersonal, vid jourberedskap och genom självserviceportaler som gör det möjligt att använda e-tjänster vid olika typer av kontakter inom regionen.

Kontakta oss
Frida Thure
Senior managementkonsult och specialist inom sourcing, upphandling och inköp
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen