Redan innan vi började jobba med RMV hade pulsen gått upp.

För det första måste de vara en av Sveriges mest spännande myndigheter – med expertkompetens inom flera spännande områden är de en viktig del av rättskedjan. På RMV jobbar specialister som till exempel rättsläkare, rättspsykiater, kemister och biomedicinska analytiker.

För det andra skulle vi på fem intensiva månader leverera en modern, målgruppsanpassad webbplats med användarvänlighet i fokus. RMV:s vision är att vara en stabil, välkänd och förtroendeingivande aktör i rättskedjan – och detta skulle också webbplatsen kommunicera.

Och tillsammans lyckades vi! Den nya webbplatsen har ökat den interna stoltheten samtidigt som den är en bra, lättarbetad digital plattform. Innehållet når fler av myndighetens prioriterade målgrupper och den digitala synligheten har generellt ökat.

Effektkartläggning

Projektets första del handlade om att definiera RMV:s målgrupper och syftet med webbplatsen. Vilka riktar vi oss till? Vilka besöker vår webbplats – och vilka vill vi ska besöka vår webbplats? Vilken typ av information letar de efter? Hur ska vi prioritera de olika målgrupperna och innehållet?

Genom kreativa workshops med medarbetare från verksamhetens alla avdelningar försökte vi hitta svaren på de här frågorna. Resultatet blev en visuell, tydlig effektkarta där vi ringade in målgrupperna och deras behov.

- Effektkartan blev vår ledstång genom projektet. Den låg till grund för arbetet med koncept, design, utveckling, funktionalitet och textproduktion. När vi blev osäkra i projektet kunde vi hela tiden gå tillbaka till effektkartan och känna att vi var på rätt väg mot våra mål, säger Åsa Brandt som är projektledare på RMV.

Koncept och design

I en organisation med fem expertområden och över 450 medarbetare är det mycket information som behöver kommuniceras. I praktiken innebar det många sidor och en djup struktur på webbplatsen. Den djupa strukturen krävde en komplex – men fortfarande lättnavigerad – navigationsdesign.

- Att tydligt och användarvänligt visualisera en så här djup navigationsstruktur på både mindre enheter och större skärmar är alltid en utmaning. Men tillsammans med RMV, och med effektkartläggningen som grund, kom vi fram till en riktigt bra lösning, säger Fredrik Hansson som är UX-designer på Knowit Experience.

Två kvinnor som står och diskuterar

Innehållsarbete

Parallellt med design- och utvecklingsarbetet pågick omfattande innehållsproduktion. Innan vi började skriva nya eller omarbeta befintliga texter hade vi en innehållsworkshop med RMV. Här diskuterades besökarens resa in och på webbplatsen, tonalitet och innehållsprioritering.

RMV:s mål med specifika sidor eller sektioner jämfördes med besökarens behov. Vi ville få innehållet att matcha varandra så att RMV når ut med sitt budskap samtidigt som besökaren hittar vad hen söker. I innehållsarbetet skrev vi över 60 texter – för olika sektioner på webbplatsen, riktade till olika målgrupper.

Leverans och resultat

I februari 2017 lanserades nya rmv.se. Den nya webbplatsen har en tydlig målgruppsanpassning med aktuellt, professionellt och tydligt innehåll. På kort tid syns flera effekter: trafiken till webbplatsen har ökat, webbredaktörerna kan jobba på ett enklare sätt, det finns en intern stolthet över den nya webbplatsen och sist, men absolut inte minst, så har RMV fått en modern webbplats som speglar myndighetens expertis.

Utvalda höjdpunkter

Digitalisering av analyslistan

Ett av RMV:s expertområden är rättskemi. De utför analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material. Rättskemi tillhandahåller fler än 100 droganalyser och över 500 internetdroganalyser.

RMV:s uppdragsgivare har behov att veta bland annat hur analysen utförs, av vilket material och vilka ytterligare analyser som ingår i metoden. Allt detta finns samlat i en analyslista. Som en del i projektet har vi digitaliserat analyslistan så att uppdragsgivarna enkelt kan filtrera via provtagningsmaterial eller söka på substans. Vi har också förenklat för redaktörerna så att de enkelt kan lägga in nya analyser på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt.

Tydliga kontaktvägar

Det finns många kontaktvägar till RMV:s olika verksamheter och avdelningar. En prioriterad del i projektet var därför att förenkla kontaktytorna – för såväl besökare som redaktör. Lösningen blev att ta fram en central hantering av alla kontaktytor. Redaktören lägger in kontaktytan på samma ställe i Wordpress och bygger upp det med telefonnummer, adress och kontaktformulär – sedan placeras kontaktblocket på de aktuella sidorna.

Om en avdelning exempelvis byter telefonnummer behövs det enbart ändras på ett ställe, sedan uppdateras det automatiskt på alla sidor där detta kontaktblock ligger. För besökaren är det också smidigt att hitta rätt kontaktväg på Kontakta oss-sidan. Där kan man enkelt filtrera via verksamhet, ärende, stad eller fritext.

Till toppen