Lokaltrafik med förnybar energi

ElectriCity är en arena för tester av nya produkter och tjänster inom kollektivtrafik och ska fungera som en inspirationskälla för framtida stadsutveckling. Nya busslinjen 55 kör med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus på ändstationerna och drivs med förnybar el.

Cybercom (numera Knowit) har tillsammans med partners utvecklat projektets IT-miljö. Via IT-miljön kan kollektivresenärer få tillgång till helt nya tjänster och information från fordon. 

I en innovationstävling som hölls under 2015 kunde data från hela Västtrafik laddas ner för att de deltagande lagen skulle kunna bygga applikationer för att ytterligare förbättra lokaltrafiken. I systemet planeras även för en bilpool och en cykelpool.

ElectriCity har bland annat tilldelats The European Solar Prize 2015 i kategorin Transport and Mobility. "Ett exemplariskt projekt kring kollektivtrafik med förnybar energi som en del av ett samarbete mellan stad och forskning", löd motiveringen.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Målet syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen