Offentlig sektor

Många av Sveriges kommuner och landsting använder Knowit

Inom offentlig sektor finns en målsättning att effektivisera verksamheten och att förenkla kommunikationen med medborgarna. Exempel på lösningar vi levererar är webblösningar, mobila lösningar, intranät, ärende- och dokumenthanteringslösningar, arkiveringslösningar och verksamhetssystem kopplade till specifika behov. Knowit har med lång erfarenhet inom offentlig sektor en stark position, som vi ständigt utvecklar genom bland annat kompetens- och erfarenhetsöverföring från andra branscher. 

Till toppen