Inom offentlig sektor finns en målsättning att effektivisera verksamheten och att förenkla kommunikationen med medborgarna. Exempel på lösningar vi levererar är webblösningar, mobila lösningar, intranät, ärende- och dokumenthanteringslösningar, arkiveringslösningar och verksamhetssystem kopplade till specifika behov. Knowit har med lång erfarenhet inom offentlig sektor en stark position, som vi ständigt utvecklar genom bland annat kompetens- och erfarenhetsöverföring från andra branscher. 

Till toppen