Bakgrund

Företagarna företräder över 60 000 företagare och har 250 föreningar runt om i Sverige. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat.

Som ett led i Företagarnas framgångsrika digitaliseringsresa valde man för några år sedan att tillsammans med Knowit kravställa, upphandla och implementera ett nytt molnbaserat CRM-system. Knowit var med hela vägen både före, under och efter implementationen och har under åren även varit en stor del av den agila förvaltningen av CRM-systemet.

Utmaning

Specifika lösningar med otydliga processer hade tidigare byggts upp för att hantera medlemskap. En av Företagarnas största utmaning med detta arbetssätt var svårigheten att arbeta tillsammans över avdelningar, föreningar och regionkontor samt att göra informationen tillgänglig utifrån de behov som fanns.

Grundbehovet var enkelt: man önskade en mer modern, tillförlitlig och användarvänlig plattform samt gemensamma CRM-processer för att samla, dela och följa upp information.

Lösning

Tillsammans med Knowit och andra utvalda strategiska partners implementerade Företagarna ett modernt CRM-system.

Knowit hjälpte även till med införandet av en agil förvaltningsmodell som hanterar hela flödet från idé och kravställning till utveckling, acceptanstestning samt implementering av ny och förbättrad funktionalitet.

Resultat

Idag har Företagarna en modern molnbaserad CRM-lösning där IT och verksamheten arbetar tillsammans enligt en agil förvaltningsmodell. Detta bidrar till kortare och säkrare utvecklingssprintar samt kontinuerliga leveranser för att hela tiden förbättra funktionaliteten. Processen har även öppnat upp för mer datadrivna beslut.

Till toppen