Utmaning

DeLaval erbjuder produkter, system och tjänster för alla steg inom mjölkproduktion. Lösningarna används av miljontals mjölkbönder runt om i världen varje dag. Även om de idag har en världsledande ställning är konkurrensen hård.

Den relativt hierarkiska interna strukturen var en av de stora utmaningarna i projektet, men även det faktum att kompetensen för att utveckla produkter är globalt utspridd.

Förutom extern marknadsutmaning fanns det även en kulturell intern utmaning. Den interna utmaningen uppenbarade sig genom att ärenden ofta delegerades uppåt till cheferna som i sin tur förväntades att ha full kontroll på sina ansvarsområden - man hade en stjärnkultur med chefen i mitten.

Lösning

Den transformation som Knowit Insight utförde tillsammans med DeLaval var en analys av ledningsgrupppen, vilket dels indikerade att de inte riktigt förstod syfte och målbild, och att de inte visste hur de skulle nyttja varandra. Vi såg till att utse ett språkrör som fick agera förmedlare av samarbeten.

Under ett år av intensivt arbete lyckades DeLaval förankra ett tydligt syfte och en gemensam målbild. Dessutom kom de överens om hur de ville agera förebilder i uppbyggandet av en diamantkultur och -struktur, där samarbetena skulle stärkas inom hela organisationen. Parallellt med detta initierades ett inkrementellt arbetssätt där projekt delas upp i tioveckorsperioder. Team skapades också i flera fall med anknytning till flera discipliner och geografiska lägen. 

Resultat

Projektet har resulterat i att kunden idag arbetar än mer tydligt med gruppeffektivitet via mätning varje kvartal och utveckling i respektive projekt. Man har mer fokus på ledarutveckling av såväl programledning som övriga medarbetare samt mer tydliga definitioner av förväntan mellan viktiga intressenter.

Man jobbar också mer med coachning och inkrementell utveckling. Idag är ledarna i ledningsgruppen ambassadörer och för kunskapen vidare i organisationen i olika utvecklingsprojekt. 

Kontakta oss
Helena Tronner
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen