Om Fagersta Stainless

Fagersta Stainless är en affärsenhet inom den globala koncernen Outukumpu, en ledande tillverkare av rostfria stålstänger och dragna trådar. Fagersta hjälper kunder världen över och är känt för att leverera hög kvalitet i hela värdekedjan.

 

 • Bransch: Stålindustri
 • Omsättning: 2,1 miljarder kronor
 • Marknad: Global
 • Uppdrag: Öka likviditet genom optimering av lagerhållning
Managementkonsulterna gjorde ett strålande arbete med projektledning och implementering. De var fokuserade och snabba, med en tydlig, konkret ansats – vilket är skälet att vi ser de resultat vi gör i dag. Vi behövde genomföra ett snabbt och fokuserat projekt och var tvungna att tillföra analysförmåga som saknades inom företaget.

Mats Benson
vd, Fagersta Stainless

Utmaning – Onödig lagerhållning och gratis extratjänster krävde åtgärder när volymerna minskade

Kunden verkar i en traditionell, kostnadsstyrd bransch i en konkurrenskraftig miljö. En längre tids minskning i försäljningsvolymerna, i kombination med covid-19-pandemins utbrott, ledde snabbt till ökade lagersaldon, vilket innebar att mycket kapital låstes upp i form av lager och att inventariemängden behövde minskas. Som i de flesta processindustrier var fabrikerna nyckeln till att upprätthålla lönsamheten och den minskade efterfrågan ledde till ett behov av ökad flexibilitet och kortare ledtider för att säkerställa hög kvalitet i kundleveransen.

Stål som råmaterial finns i olika typer och leverantörer kräver att inköp görs i större kvantiteter. Det skapade en utmaning i lagerhållningen, eftersom ståltyper och produkter ofta kräver hög anpassning enligt kundernas önskemål. Minimiordervolymerna och den invecklade produktionsprocessen gjorde det svårt att optimera lagerhållningen av råmaterialet. En minskning i efterfrågan och en högre andel kundanpassade produkter ledde till lägre produkttillgänglighet och ökad lagerhållning av både råmaterial och färdiga varor.

People on a crosswalk

Vad som gjordes – Minskad lagerhållning och ökad likviditet

Omfattning: Att öka effektiviteten i logistik- och planeringssystem, med målet att minska lagerhållningen och öka likviditeten.

Det första steget var att analysera inventarieflöden och simulera hur förändrade orderprocesser skulle påverka leveransprecision och lagersaldon – utöver att identifiera och agera på lättillgängliga förbättringsåtgärder. Detta gjordes genom:

 

 • Genomgång av beställningspunkter för lagerpåfyllning och avstämning mot kundprognoser, vilket resulterade i en kortsiktig minskning av materialbehoven. Detta kunde föras vidare till orderboken genom omvärdering av lagda och planerade order, i syfte att anpassa orderboken med fokus på kundernas behov av prioritering.
 • Analys av produkter utifrån beställningsfrekvens, vilket resulterade i minskad lagerhållning för produkter som beställs sällan, till förmån för produkter som beställs oftare. Produkter i kundspecifika lager erbjöds till andra kunder, medan material som ansågs vara inkurant kasserades, vilket resulterade i positivt kassaflöde tack vare återvinningsvärdet.
 • Flödesanalys och kapacitetsbegränsningar infördes för att identifiera de optimala nivåerna av produkter i arbete och därigenom optimera kapaciteten.
 • Genomgång av leveransplaneringsprocessen, vilket resulterade i minimerade lagerhållningstider, längre planeringshorisont för transportbokning och förbättrad månadsslutsplanering.
 • Utveckling av ett förbättrat kunderbjudande som möjliggjorde bättre servicenivåer i linje med kundernas behov. Ledtiderna blev mer anpassade och kortare ledtider blev möjliga för en stor del av högfrekventa varor.

Effekt – Resultat inom tre månader från projektstart

 

 • Lagret minskade med 30 % inom tre månader från projektstart.
 • Kortare ledtider för frekvent köpta produkter.
 • Förbättrad flödeseffektivitet.
Tack vare projektet har organisationen lärt sig att hela tiden utvärdera sina arbetssätt, vilket var särskilt viktigt under de dramatiska förändringar som skedde på marknaden genom covid-19-pandemin.

Mats Benson
vd, Fagersta Stainless

Kontakta oss
Erik Påhlson
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen