Vi har under flera år jobbat succesivt med att öka digitaliseringen inom Bruks Siwertell Group, i takt med att omvärlden runt oss förändras. Den digitala transformationen handlar till stor del om automatisering, och vi ser att den kommer att öka både våra kunders men också vår egen lönsamhet genom förhöjd effektivisering och tillgänglighet. Samtidigt kommer den att ta oss närmare vårt strategiska mål om att ligga i framkant och driva hållbart företagande inom vår bransch. Vi valde Cybercom (Knowit) eftersom vi har sett goda resultat av liknande digitala transformationer som de genomfört hos andra företag, vilka gav en stor trovärdighet.

Peter Jonsson, vd på Bruks Siwertell Group

Tillsammans med Knowit påbörjade Bruks Siwertell Group en resa för att introducera ett digitalt tankesätt i sin verksamhet. En analys genomfördes för att identifiera förutsättningarna för att leverera på de strategiskt uppsatta målen inom hållbarhet, tillväxt och effektivisering.

Under analysfasen guidade Knowit ledningsgruppen genom hela digitaliseringsresan, från att skapa förståelse för det aktuella läget och enighet kring färdplanen, till att prioritera och skapa rätt förutsättningar för att genomföra den digitala transformationen.

Resultatet blev en strategisk handlingsplan för digitalisering av koncernen under de kommande åren, som hela organisationen står bakom. Knowit har en strategiskt viktig roll framgent för att planera, kvalitetssäkra och implementera strategin för Bruks Siwertell Groups fem affärsområden.

Efter att Cybercom (Knowit) först tagit fram vår digitaliseringsstrategi, beslöt vi oss för att anlita dem igen för att även utföra en förstudie på vår kundresa. Målet med förstudien är att vi ska få full koll på vilka områden vi behöver digitalisera framöver, från det att företag letar efter lämplig leverantör, till att en installation är på plats och vi har hand om service och reservdelar till deras maskin
Kontakta oss
Christel Holmquist
Head of sustainable business
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen