Utmaning

Att lansera en produkt på marknaden med funktionalitet som passar både en traditionell affär och moderna prenumerationstjänster kräver både kreativitet och flexibilitet. Vilka synergier kan skapas mellan processerna? Hur kan vi dra nytta av det som finns idag för att effektivisera och skapa lösningar för framtiden?

Kunden har som affärsidé att med en helt ny affärsmodell ta över driften av sina egna kunders operationella verksamhet för försäljning och hantering av eftermarknad i fordonsbranschen. Den utmaning som Knowit fick var flereggad: 

  • Att för olika kunder samla in och balansera de olika likheter och skillnader som finns i deras processer samt skapa en operationell verksamhet som passar de olika kunderna. Detta ska ge en större effektivitet och kundnöjdhet än om varje kund skulle ha drivit sin egen operationella verksamhet på egen hand.
  • Att strukturera ett internationellt team som både designar, utvecklar och implementerar plattformen processerna tillämpas på, samtidigt som teamet konstant förändras.

Lösning

Krav från de olika kunderna gås igenom och analyseras, kraven slås samman och därigenom hittas synergier som kan implementeras i respektive process och produkt. 

Det internationella utvecklingsteamet stärks kontinuerligt med ytterligare kapacitet och genom workshops med varierande intressenter skapas en arbetsstruktur som konstant utvärderas och förbättras.

Resultat

Knowit bidrar med en bred kompetens inom bland annat processledning där vi arbetar för att se till att alla operationella processer blir till en effektiv och fungerande helhet som dessutom är skalbar. Eftersom affärsmodellen, erbjudandet och den operativa lösningen ständigt utvecklas har vi skapat ett arbetssätt med korta leveranscykler, hög transparens och ett bra samarbete med de personer som ska utföra det faktiska arbetet, för att förändringarna ska speglas till slutkunden på ett så bra sätt som möjligt.

Kontakta oss
Teresa Thorsson
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen