ADB Safegate har gjort en större tillväxtresa de senaste åren, både organiskt och via ett större antal förvärv. Idag är bolaget 1200 medarbetare och deras lösningar används på 2500 flygplatser i fler än 175 länder. I takt med att de förvärvat bolag inom flygbranschen, har det blivit allt svårare för medarbetare att hitta korrekt och uppdaterad produktinformation, eftersom produktkataloger inte samlats i ett gemensamt system. 

– Vi behövde göra något åt detta samtidigt som vårt system för produktinformation för webben började bli ålderstiget. Ett PIM-system bedömdes vara den bästa lösningen för oss och vi blev rekommenderade att ta hjälp av Knowit, säger Andreas Wirandi, Director Product Management Enablement, ADB Safegate Sweden AB.

Pulse Connector bidragande faktor till ökad intern effektivitet

Genom att implementera InRiver PIM med Knowits egenutvecklade integrationsmotor Pulse Connector, ökade den interna effektiviteten, bland annat genom att antalet Excelfiler som behövdes reducerades för att samordna information och i stället ha en ”single-source of truth” för produktinformation. ADB Safegate målsättning var även att minska tiden som produktägarna spenderar på att servera information till organisationen.

– Vi hade en väldigt tydlig bild av vad vi vill uppnå men begränsad kunskap om hur vi bäst skulle implementera ett PIM för att nå de resultaten. Knowit var en trygg partner som guidade oss och utmanade våra uppfattningar för att få till en bra lösning som motsvarade vår målbild. Vi ser redan nu positiva resultat, säger Andreas.

Knowit tog fram en lösning som integrerar PIM mot bland annat kundens affärssystem, dokumenthanteringssystem samt deras egen webbplats. För att integrera mot kringliggande system har Knowits egenbyggda Pulse Connector använts.

– ADB Safegate är en global spelare som ställer höga krav på sina leverantörer vad gäller leveransförmåga, kvalitet och säkerhet. Vi är glada att vi fick förtroende att jobba tillsammans med dem och är stolta över att vara med och bidra till att underlätta och effektivisera deras arbete. Att använda vår Pulse Connector sparar även tid och pengar för våra kunder, säger Axel Holtås, vd på Knowit Experience i Malmö.

Vad är PIM & vad är Pulse Connector?

PIM är en förkortning av Product Information Management och är ett verktyg som förbättrar och förenklar interna processer för att hantera information kring egna produkter. Verktyget bidrar även till att hitta sätt att ge kunder en samlad produktinformation i alla digitala kanaler. Genom PIM finns också goda möjligheter att skapa en riktigt bra kundupplevelse.

Puls Connector är Knowits egenutvecklade integrationsmotor mellan PIM och andra system. Genom att användaPuls Connector sparar du både tid och pengar samtidigt som din slutkund garanteras en riktigt bra kundupplevelse. Fördelarna är att du kan överföra stora mängder produktdata, du sparar tid, minimerar fel och säkrar uppdaterad produktinformation. Samtidigt som det är snabbt att implementera och du har endast en källa för all produktinformation – oavsett kanal.

Vill du veta mer?
Axel Holtås
Ansvarig för e-handel & mobila lösningar i Malmö
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen