""

Utmaning

Ramudden är en nordisk helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer, med uthyrning av bland annat avstängningsmaterial. Via webbplatsen behöver Ramudden dagligen hantera en stor mängd kontakter mellan deras mobila kunder och deras många depåer. Webbplatsen behövde bli verksamhetens digitala nav, där förtagets kärnvärden kunde kommuniceras, relationer till personal, kunder och partners kunde byggas, samt tillväxt genereras. Ramudden var därför i stort behov av en välfungerande webbplattform och ett modernt produktinformationssystem.

""

Lösning

Samarbetet mellan Knowit och Ramudden inleddes med en effektkartläggning på plats hos Ramudden, där vi identifierade olika målgrupper och deras behov tillsammans med hur verksamhetens mål och förutsättningar såg ut. Episerver DXP valdes som webbplattform ihop med inRiver som ett integrerat produktinformationssystem – PIM; i sin tur integrerat med befintligt, underliggande lagersystem (WMS). Parallellt med att den konceptuella designen för webbplatsen itererades fram med mobile first, kartlades också produktdatamodeller och integrationer för PIM-systemet. Systemen implementerades med hjälp av lättrörlig utvecklingsmetodik i nära samarbete med Ramudden.

Ramuddens nya webbplats

Resultat

Ramuddens nya systemuppsättning lanserades på den svenska marknaden i början av 2020. Nu har man full kontroll över sitt webbaserade innehåll och sin produktinformation samtidigt som det enkelt går att göra justeringar, med en hög grad av automatisering. Google Analytics-mätningar visar på omedelbara förbättringar av hur webbplatsen interageras med – framförallt med en hög synlighet av Ramuddens produkter och tjänster, samt kontaktinformation till deras många depåer och personal. Inom kort kommer Ramudden på egen hand att lansera på andra, nordiska marknader.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen