Solenergi som förändrar samhällen

Givewatts är ett svenskt-kenyanskt företag som hjälper människor med små tillgångar att investera i nya energilösningar. I huvudsak säljs solenergilampor, men också energisnåla spisar och andra enklare energisystem. Betalningarna delas upp i avbetalningar om 3–5 månader, vilket kräver noggrann kundvård och omsorgsfull kontroll.

Genom Givewatts kan människor alltså byta ut ved, fotogen och kol till elektricitet och mer hållbara bränslen för att lysa upp mörkret och laga mat. Något som också påverkar utbildning, ekonomi, hälsa och miljö på både kort och lång sikt.

 

 

 

 

Uppdrag: Digital expansion

Vi fick uppdraget att undersöka hur digitalisering kunde stötta en hållbar expandering av Givewatts verksamhet. I takt med ökande volymer hade det blivit svårare för företaget att behålla effektiviteten och kontrollen på verksamheten. Försäljning, leveranser och avbetalningar sköttes manuellt – samtidigt som intresset för hållbara energilösningar bara ökade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältstudier runt Victoriasjön

Tillsammans med Givewatts medarbetare i Kenya i områden runt Victoriasjön och Nairobi, genomförde vi workshops och intervjuer med säljare, kunder och människor utan tillgång till el. Frågor vi fick svar på var: Hur går distributionen till? Vad driver säljare och kunder? Hur fungerar och används produkterna?

Fältstudierna gav bra förståelse för i vilka sammanhang de digitala lösningarna kommer att existera. Allt i ett land under stor förändring med hög ambitionsnivå och snabb digitaliseringstakt, men där brist på infrastruktur håller vanliga digitala lösningar tillbaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny digital distributionsstrategi

Arbetet resulterade i en strategi för att öka effektiveten i Givewatts distribution. Vi tittade också på hur företaget kunde expandera på ett hållbart sätt – både i och utanför Kenya. Ett koncept för säljstöd minskade säljarnas manuella arbete, bland annat genom mobila betalningar och ett stöd för offline-användning. En annan viktig del var att införa ett digitalt ordersystem som ger huvudkontoret snabbare och mer tillförlitlig information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett uppdrag för Silicon Savanna

Från början var utgångspunkten att de föreslagna systemen skulle utvecklas i Sverige. Men snart kom vi till insikt att Kenyas eget ’Silicon Savanna’ i Nairobi var bäst lämpat – här är entreprenörsandan på topp och det vimlar av välutbildade människor och startups. Dock råder det en brist på erfarenhet att bygga långsiktigt hållbara digitala lösningar. Vi genomförde därför en kunskapsöverföring till Givewatts om hur de bäst kunde arbeta med digitala produkter och tjänster.

Projektet delfinansierades av Tillväxtverket tillsammans med Givewatts och oss.

 

 

 

 

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen