Byrålådan i mobilen

Koncept för att stärka samarbete och kultur

Hur skapar man en stark kultur i ett företag med 1700 anställda och 270 kontor i Sverige, Spanien och Portugal? Hur kan det bli enklare för dessa mäklare att utbyta erfarenheter? Och hur inspirerar man dem till bättre prestationer i yrkeslivet? Dessa frågor ställde sig Sveriges största mäklare Fastighetsbyrån när de gav oss i uppdrag att ta fram koncept och design för sitt nya intranät. Svaret blev det personaliserade intranät med fokus på sälj, som lanserades våren 2018.

Topplistor och personaliserade nyheter

Centrum för intranätet är de viktiga, månatliga nyckeltalen som Fastighetsbyrån arbetar med. I Byrålådan kan mäklare, kontorschefer och assistenter se nyckeltal för sig själva, sitt kontor och Fastighetsbyrån som helhet. Genom topplistor över bland annat försäljning och provision kan mäklarna och kontorscheferna jämföra sig med andra kontor och med varandra.

Här hittar varje medarbetare också sina viktigaste arbetsverktyg. Ett personaliserat nyhetsflöde ger snabba uppdateringar och kommentarsfält ger rum för peppande dialog kollegorna emellan.

Ett iterativt och inkluderande arbetssätt!

Projektet genomfördes med agil metodik. Fastighetsbyråns projektgrupp var aktivt engagerade i projektets alla steg: intervjuer, ideér, skisser, gränssnitt, prototyper och teknikval. Projektgruppen var delaktig i alla beslut utmed vägen och ansvarade för den interna förankringen hos referens- och styrgrupp.

Genom öppna arbets- och detaljeringsmöten kunde vi tillsammans med Fastighetsbyrån löpande ta fram lösningar för funktioner och krav. Ett samarbete helt i vårt tycke och smak!

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen