Utmaningen

För att lyckas med tillväxten på den egna e-handeln såg Boob ett behov av att göra en omfattande insats vad gäller kundinsikter och förbättring av kundupplevelsen. Boob behövde framförallt förstå hur man kan nå målgruppen i ett tidigare läge.

Boob Design kundresa

Lösningen

I uppdraget genomförde Knowit research med ett 20-tal befintliga och presumtiva kunder. Utifrån intervjuerna tog Knowit fram kundinsikter och visualiserade kundresor för att belysa förbättringsområden före, under och efter ett köp. Knowit genomförde också webbanalys och omvärldsanalys. “Knowit har verkligen förstått vårt varumärke och fått oss att lära känna våra kunder ännu bättre. Det blev tydligt för oss vilka delar i kundresan vi behöver fokusera på mer” säger Lillemor Hoffman Axén, beställare av uppdraget från Boob. Baserat på nulägesanalysen tog Knowit fram åtgärdsförslag och rekommendationer för att nå uppsatta mål för ökad trafik, konvertering och lojalitet.

Boob Design Kundresa

Resultatet

Uppdraget resulterade bland annat i en rad optimeringar på Boobs egna e-handel. Knowit är fortsatt en rådgivande partner till Boob framförallt vad gäller SEM för att löpande öka trafiken till webbsidan.

Kontakta oss
Rebecca Björkman
Consultant
Till toppen