Utmaning

För att stå sig i den hårda konkurrensen gentemot andra aktörer inom detaljhandeln behöver Bokhandelsgruppens IT ligga i framkant. IT-organisationen och nuvarande systemstöd uppfattades dock vara en flaskhals för affärsutvecklingen, vilket gjorde att det fanns ett behov av att skapa en helhetsbild för IT:s nuläge för att förstå hur IT bäst kan stödja och driva affärsutvecklingsagendan.

Knowit fick därför i uppdrag att kartlägga verksamhetens affärsförmågor, bedöma systemstödet och analysera IT-verksamheten.

Lösning

En affärsförmågekarta utformades i syfte att visualisera bedömningen av systemstödet och skapa en tydlig brygga mellan affären och IT. IT-verksamheten analyserades enligt ett antal områden såsom organisation, kostnader, projektportfölj och applikationslandskapets hälsa. Baserat på gapen i nuvarande systemstöd samt styrkor och svagheter rekommenderades tolv stycken förändringsinitiativ för att förbättra IT:s leveransförmåga.

Resultat

Bokhandelsgruppen fick en tydlig överblick av hur väl IT och systemlandskapet stödjer affären, samt konkreta åtgärder och färdplan för IT med syfte att säkerställa en digital framtida agenda.

Kontakta oss
Patrik Nilsson
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen