Utmaning

För att stå sig i den hårda konkurrensen gentemot andra aktörer inom detaljhandeln behöver Bokhandelsgruppens IT ligga i framkant. IT-organisationen och nuvarande systemstöd uppfattades dock vara en flaskhals för affärsutvecklingen, vilket gjorde att det fanns ett behov av att skapa en helhetsbild för IT:s nuläge för att förstå hur IT bäst kan stödja och driva affärsutvecklingsagendan.

Knowit fick därför i uppdrag att kartlägga verksamhetens affärsförmågor, bedöma systemstödet och analysera IT-verksamheten.

Lösning

En affärsförmågekarta utformades i syfte att visualisera bedömningen av systemstödet och skapa en tydlig brygga mellan affären och IT. IT-verksamheten analyserades enligt ett antal områden såsom organisation, kostnader, projektportfölj och applikationslandskapets hälsa. Baserat på gapen i nuvarande systemstöd samt styrkor och svagheter rekommenderades tolv stycken förändringsinitiativ för att förbättra IT:s leveransförmåga.

Resultat

Bokhandelsgruppen fick en tydlig överblick av hur väl IT och systemlandskapet stödjer affären, samt konkreta åtgärder och färdplan för IT med syfte att säkerställa en digital framtida agenda.

Kontakta oss
Patrik Nilsson
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen