Vi är många som har berörts av cancer

Många av oss har drabbats av cancer - antingen vi själva eller genom någon som står oss nära. Kampen mot cancer påverkar både den fysiska och mentala hälsan, vilket ofta leder till känslor av social isolering, förlust av identitet, klinisk depression och till och med PTSD. Dessa känslor och tillstånd lämnas ofta oupptäckta och odiagnostiserade av vården. Det beror inte på att läkare och vårdpersonal inte bryr sig, utan på att de inte alltid har rätt verktyg, tid eller resurser för att uppmärksamma och upptäcka det.

Mer än 65000 personer diagnostiseras med cancer i Sverige varje år. Och många fler påverkas av cancer. Vi ställde oss frågan, kan vi hjälpa dessa människor att få ännu bättre stöd och samtidigt hjälpa sjukvården i deras uppdrag?

Boy

Insamling av insikter för bättre stöd

Knowit har tillsammans med War On Cancer genomfört en undersökning för att samla in erfarenheter från cancerpatienter för att bättre förstå deras upplevelse av hur vården hanterar deras mentala hälsa. Svar samlades in från medlemmar från hela världen via War On Cancer-appen.  

Med dessa insikter samlade kunde vårt analysteam med hjälp av SAS Visual Analytics utföra en kvalitativ analys för en djupare förståelse av patienternas resa. Natural Language Processing användes för översättning och för att få fram de känslor som lämnades som kommentarer i fritext. Allt för att upptäcka mönster och presentera användbara insikter som tidigare inte framträtt tydligt.

Båda dessa analytiska källor gav en stor samling kunskap som utgör en bra grund och plattform för att bygga smarta, empatiska och effektiva tjänster.

Strong women

Lättare att diagnostisera förebyggande behandling

En proaktiv lösning kan tas fram vilket kommer att underlätta för att diagnostisera förebyggande och tidig behandling av psykiska problem och mental ohälsa i samband med cancer. Genom att bygga en lösning som grundar sig på miljontals upplevda erfarenheter, insikter och hälsodata ges en plattform för att se mönster och indikationer som inte alltid framträder tydligt vid ett enskilt fall. 

  • Patienten kan få indikationer och kunskap om att de ska söka hjälp från en psykolog innan de vet om det själva.
  • Läkaren och vårdpersonal kan uppmärksammas på att ställa rätt frågor när patienten kommer in på besök.

 

Genom att till exempel använda chatbots baserade på Conversational AI guidas patienterna i riktning mot relevanta självbetjäningslösningar. Samtidigt samlas relevant information in som kan hjälpa vid patientens framtida hälsobehandling.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen