dry soil

Utmaning

Hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionens (VGR) mest omfattande verksamhet. 48 000 medarbetare jobbar för att nästan en femtedel av Sveriges befolkning ska ha tillgång till sjukvård genom sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Vårdpersonalens vardag i regionen präglas tyvärr ofta av en stressad miljö. Verksamheterna inom hälso- och sjukvårdens förvaltningar vill därför hitta nya digitala lösningar som effektiviserar och underlättar arbetet samt skapar långsiktigt värde för anställda och patienter.

Målsättningen är att komma åt IT-miljön på ett enklare sätt och se till att det går att förflytta sig smidigare mellan olika arbetsstationer, utan att förlora relevant information. Lösningen som berör 30 000 medarbetare, måste även anpassas till varje verksamhets unika förutsättningar och situation.

""

Lösning

Knowit har tagit fram en lösning som ger användare snabb, säker och tillförlitlig åtkomst till data och program, var de än befinner sig. Med så kallad single sign-on (SSO) och virtuella datorer i sessionsmiljö kan vårdpersonalen enklare logga in i datorer och applikationer, flytta sig smidigt mellan datorer samt dela arbetsstationer med kollegor, utan krångel och slöseri med tid. Användare behöver bara logga in en enda gång för få åtkomst till alla sina applikationer, utan avbrott för användarautentisering.

Lösningen underlättar också för IT-avdelningen som nu kan hantera it-miljön från en central plattform. De slipper underhålla flera behörighetssystem och kan enkelt verifiera användare och ge dem den behörighet som de behöver.

Se videon för mer information om lösningen.

green forest

Resultat

Resultatet av den nya it-miljön talar för sig självt. Vårdpersonalen upplever en förbättrad arbetsmiljö med det flexiblare arbetssättet – de får snabbare inloggningar, bättre tillgång till datorer, upplever en bättre säkerhet och minskad stress. IT-personalen får en enklare, mer kontrollerad och strukturerad miljö att hantera.

Under 2018 och 2019 implementerades lösningen för cirka 10 000 medarbetare inom hälso- och sjukvårdens förvaltningar på fem sjukhus i VGR innan projektet lämnades över för vidare utrullning.

Till toppen