En leende kvinna

Utmaning

TioHundra önskade sig en modern webbplats som funkar för alla enheter och på köpet kunde vårdbolaget dela grundlösning med många andra förvaltningar inom Stockholm läns landsting.

- Samarbetet med Knowit har fungerat väldigt bra, säger Per Grundberg, kommunikationsansvarig för Tiohundra. Det har alltigenom varit väldigt smidigt, kontaktvägarna har funkat och vi har fått en webbplats som motsvarar våra målgruppers och våra egna förväntningar.

Personer som skriver på ett papper

Lösning

Effektkartläggning

Designarbetet startade med en effektkartläggning. Den gav en tydlig målbild – vilka effekter vill verksamheten skapa och varför besöker målgrupperna webbplatsen, vilka behov och drivkrafter har de. Den knyter också samman effektmål med en prioriterad funktion som ska utvecklas.

Resultatet av en effektkartläggning samlas i en effektkarta. Den ger en visuell översikt av projektet och kan användas i alla faser – från idé-fas och förstudie till genomförande, införande och därefter i förvaltningen. Effektkartan är också ett bra arbetsredskap vid prioritering i utvecklingsprojekt. Metodiken går att tillämpa på alla typer av förändringsarbeten, inte bara i IT-projekt.

En yngre och äldre kvinna med iPad

Struktur

Strukturen av information på tiohundra.se är utformad efter målgruppernas behov och prioriteringen av dessa. Huvudmenyn består av ingångar för de respektive målgrupperna. Till exempel hittar målgruppen Kund information under menyalternativen Vård, Omsorg och Kontakt.

Utöver att hitta relevant information behöver målgruppen Kund känna sig trygg och välkommen i kontakten med TioHundra. Detta är inte bara viktigt i det fysiska mötet utan även webbplatsen ska utstråla trygghet och värme. Designen består av vänliga komplementfärger, skuggningar på till exempel puffar och en del runda hörn som ska ge ett mjukt och välkomnande intryck. Även typsnittet Lato är lite mjukare till sin utformning utan att för den skull göra avkall på läsbarheten.

En kvinna och man med en iPad

Teknik

Webbplatsen är baserad på en multisajt och byggd i Drupal 7. Det innebär att TioHundra delar grundlösning med många andra avdelningar inom Stockholms läns landsting. Drupal bygger på sidtyper och block som möjliggör för redaktörer att hantera allt innehåll på webbplatsen och det kräver inte djupa tekniska kunskaper i systemet för att kunna jobba som redaktör.

- Bytet till Drupal funkade bra. Redaktörerna kom snabbt in i den nya miljön och vi tycker att det funkar väldigt bra även nu i förvaltningen, säger Per Grundberg, på TioHundra.

En kvinna och en man samtalar

Redaktörsutbildning

TioHundra ansvarade för att producera och publicera allt innehåll. När projektet nått så långt att det var möjligt för redaktörer att lägga in innehåll höll Knowit en redaktörsutbildning för fem redaktörer från TioHundra. Utbildningen var under en heldag där genomgångar varvades med praktisk tillämpning.

Redaktörerna hade förberett innehåll så de kunde börja utföra jobbet direkt samtidigt som de lärde sig jobba i Drupals administratörsgränssnitt. Som stöd fanns också en redaktörsmanual och som idag används när nya redaktörer ska börja jobba med innehåll på webbplatsen. Plus ett redaktörsstöd där utvecklare på Knowit stöttar redaktörerna när de jobbar i administratörsgränssnittet.

En kvinna tittar på något

Resultat

Anpassning för olika enheter

Ett viktigt krav var att den nya webbplatsen skulle vara responsiv. Utseendet anpassas beroende på vilken enhet som användaren använder. Mycket information och många nivåer i innehållsstrukturen gjorde att extra fokus lades på att jobba med mobilmenys användarvänlighet. Allt för att underlätta för de allt fler användare som besöker webbplatsen via sin mobil.

En kvinna tillsammans med glada barn

Ökad tillgänglighet

Tillgänglighet är viktigt för TioHundra. För att öka tillgängligheten implementerades en uppläsningsfunktion. Besökare med nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning kan enkelt slå på funktionen Lyssna som läser upp innehållet på den aktuella sidan.

En annan aspekt av tillgänglighet är att göra webbplatsen tillgänglig på flera språk. Här använder vi Google Translate för att enkelt tillhandahålla många språkversioner av webbplatsen. Stöd för flera språk finns i Drupal om TioHundra själva skulle vilja översätta webbplatsen manuellt i framtiden.

Webbplatsen lever vidare

Efter lansering fortsätter Knowits samarbete med TioHundra där vi fokuserar på att vidmakthålla funktionalitet och ständigt förbättra den digitala närvaron genom förvaltning av webbplatsen.

TioHundra – ett unikt vårdbolag

Vårdbolaget TioHundra AB bedriver den verksamhet som tidigare drevs av kommunen (omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning) och landstinget (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri).

Bolaget ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

TioHundra AB bildades 2006 som en del i det Sverigeunika TioHundraprojektet. Företaget har ca 2 500 fast anställda och är Norrtälje kommuns största arbetsgivare.

Den tekniska utvecklingen går i snabb fart framåt inom bolaget, och TioHundra AB marknadsför sig allt mer som teknikledande och som ett vårdbolag där ny teknik används allt mer för att höja kvaliteten, förbättra patientsäkerheten och öka effektiviteten. Denna bild av företaget sprids nu i och utanför Sverige.

Till toppen