woman with smartphone feeling unwell

Utmaning

Akuterna och närakuterna i Region Stockholm var hårt belastade. I arbetet med att underlätta för dessa vårdformer identifierade Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att 1177 Vårdguiden på telefon (1177 VPT) kunde vara en viktig del i lösningen.

För många invånare i Stockholmsregionen är 1177 VPT den första kontakten som tas om behov av sjukvård uppstår. Därför var sjukvårdsrådgivningen på 1177 en bra och självklar vårdgivare att involvera i arbetet med att få ett bättre vårdflöde, både för patienter och övriga vårdgivare. 

The interior of a medical center

Lösning

Knowit fick i uppdrag att skapa tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att sjuksköterskorna på 1177 VPT skulle ha möjlighet att boka tider till mottagningar under ett pågående samtal med patient. Genom att boka in personer med subakuta symptom avlastas akutsjukvården och mottagningarnas tider utnyttjas. Patienterna får i sin tur komma till rätt mottagning inom 24 timmar och behöver inte uppsöka andra vårdformer.

Knowit genomförde först ett pilotprojekt med ett antal vårdgivare. Under piloten och även senare under breddinförandet arbetade och arbetar Knowit aktivt med både verksamhet och it. Detta gjordes genom 1177:s sjuksköterskor och den tekniska plattformen för telefonrådgivningen, hälso-och sjukvårdsförvaltningen, vårdgivarnas journalsystem (TakeCare och Timeshare) och de vårdmottagningar som skulle tillhandahålla tider till 1177 VPT för att utveckla tjänsten på bästa sätt. 

I uppdraget planerade och genomförde vi förändringar i system samt skapade integrationer för att realisera tjänsten. Vi har tagit fram nya arbetssätt, rutiner och bokningsprinciper för både förvaltning, 1177 VPT och verksamhet.

A female doctor examining female patient

Resultat

Pilotprojektet var lyckat och ett breddinförande påbörjades därefter med syfte att implementera tidbokningstjänsten. Samtliga vårdcentraler samt ett antal andra vårdaktörer i regionen delar ut tider för vårdbesök till 1177 VPT som bokas in av sjuksköterskor på sjukvårdsrådgivningen.

Projektet skapade möjligheter till effektivisering, ökad patientnöjdhet, ökad vårdgivarnöjdhet samt bättre kvalitet i vårduppdragen.

Omkring 250 sjuksköterskor på sjukvårdsrådgivningen besvarar cirka 1,7 miljoner samtal från stockholmare varje år.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen