Bakgrund

Djurförsök.info drivs av Vetenskapsrådet tillsammans med en extern styrgrupp med närmare tio parter från olika universitet och verksamheter. Under hösten 2021 togs ett beslut om att utveckla och ta fram en ny webbplats med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet.

Andra viktiga element med den nya webbplatsen djurförsök.info är att tydliggöra och lyfta fram saklig, tydlig och relevant information om djurförsök inom medicinsk forskning

Uppdraget

Uppdraget innefattade en användarstudie med intervjuer och kartläggning av användarnas behov som sammanfattades i en effektkarta. Effektkartan användes sedan som grund för att skapa en design som passar användarnas behov. Utvecklingsarbetet tog därefter vid och där stort fokus varit användarvänlighet och tillgänglighet. Plattformen som webbplatsen utvecklades på är SiteVision.

Utmaning

Djurförsök är en svår och känslig fråga där det är viktigt att objektivt kunna informera om dess roll i forskningen. Webbplatsens användargrupp har stor variation och kan vara allt från elever med varierande ålder och kunskap, lärare,

till studenter, patienter och andra som på något sätt är intresserade av att veta mer om djurförsök. Detta var något som behövde speglas i designen samt att användarna på ett enkelt sätt ska kunna hitta relevant information på nya webbplatsen.

Resultat

I början av 2022 lanserades djurförsök.info. Det har varit ett omfattande arbete där den tekniska plattformen byts ut, den grafiska identiteten har förnyats och användarupplevelsen anpassats för de olika användargrupperna.

Stort fokus har även varit att lyfta relevant och faktabaserad information så att användare på ett enkelt sätt ska kunna läsa mer om vad syftet med djurförsök inom forskningen innebär.

Kontakta oss
Joakim Jormelin
VD Knowit Experience Norrland
Till toppen