""

Utmaning

AISABs uppdrag är att bedriva ambulanssjukvård, särskild sjukvårdsledning, transport av avlidna och psykiatriambulans. Inom AISAB finns även ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter för regionens samtliga vårdgivare för prehospital vård. AISABs målsättning är att den prehospitala vården ska ha hög vårdkvalitet utifrån arbetar med vård, kvalitet, forskning och utbildning. Utmaningen i uppdraget var att skapa digitala tjänster som kunde tillgodose alla AISAB:s utökade ansvar och målsättningar. AISAB:s nya ambulansavtal med ägaren Region Stockholm innebär bland annat nya krav på informationssäkerhet, personalkompetens och utbildning. Ett av Region Stockholms mål är att använda digitalisering som ett verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra bolaget, öka tillgängligheten för patient och medarbetare samt skapa bättre digitala medarbetarstöd.

""

Lösning

Uppdraget inleddes med en förstudie för att identifiera målgrupper och önskade effekter. Utifrån workshops med representanter från alla delar av bolaget kunde vi inleda ett konceptuellt arbete där målbilden visualiserades och stegvis förfinades. Knowit har arbetat fram en ny visuell identitet och hjälpt AISAB att arbeta fram ett nytt bildmanér.

Utvecklingsarbetet har bedrivits i enligt scrum-metodik i sprintar, där Knowit har bistått med kompetens inom design, tillgänglighet, projektledning, systemutveckling och integration, test och lansering samt utbildning.

""

Resultat

Knowit har utvecklat en ny externwebb som är byggd i CMS:et Kentico. Resultatet är en levande och tillgänglig webbplats med tydlig struktur och en uppdaterad grafisk profil. Ett tydligt fokus är att lyfta medarbetare och tillgängliggöra lediga jobb. 

Knowit bedriver ett arbete med att utveckla ett intranät som ska förenkla medarbetarnas arbetssätt och dokumenthantering. Arbetet har pågått under hela 2020 och nu är nya webbplatsen på plats. Surfa in här för att se resultatet: www.aisab.nu 

Till toppen