Utmaning

För att klara av regeringens mål om noll nettoutsläpp samt en växande kapacitetsbrist kommer det att krävas stora förändringar i energisystemet, både i Europa och Sverige. Lokala energisystem (LES) kan vara en möjlig väg mot framtidens hållbara elsystem. Ett lokalt energisystem innebär kortfattat ett begränsat geografiskt område som är självförsörjande på energi och därmed inte behöver vara uppkopplat mot det nationella elnätet. Knowit har stöttat E.ON i ett unikt pilotprojekt i den skånska byn Simris, som på flera sätt lägger grunden till framtidens elnät.

Stina Albing är den som leder projektet på plats i Simris. Foto: Odd Clausen

Lösning

Den speciella utformningen av projektet har krävt många lösningar och anpassningar för att Simrissystemet ska fungera som önskat. Ursprungligen var IT-struktur, kommunikation och smarta mätare Knowits huvudsakliga fokus. Samarbetet har sedan dess utvecklats och ytterligare ansvarsområden har tillfallit Knowit, såsom projektledarroll, koordinering inom EU-projektet Interflex och faktisk styrning av enheter i hus (Demand Side Response).

Pilotprojektet är en del av EU-projektet Interflex och Horisont 2020, med övergripande syfte att främja ökningen av förnyelsebar energi, lokala resurser och aktivt kunddeltagande.

Foto: Odd Clausen

Resultat

Som enda svenska energibolag har E.ON lyckats skapa ett lokalt energisystem som i nuläget är unikt i Sverige. Simris nyttjar bland annat lokal förnyelsebar elproduktion, batterilösningar och diverse IT-lösningar för att stundtals frånkopplas från det nationella elnätet och vara självförsörjande. All energi är 100 % förnybar. Systemet skapar en medvetenhet hos byborna samtidigt som tekniska lösningar testas.

Förhoppningsvis kommer delar av systemet i Simris skalas upp och fungera som ett komplement till nuvarande energisystem.

Läs mer om projektet här.

Kontakta oss
Patrik Mardell
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen