Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

EKN

Digital underskrift möjliggör fler och säkrare exportaffärer

OFFENTLIG SEKTOR

Exportkreditnämnden (EKN) behövde effektivisera och säkra digitala underskrifter i syfte att förenkla för svenska företag att göra affärer med utländska marknader. Med underskriftstjänsten SignPort på plats har EKN nu en robust och säker lösning för elektroniska underskrifter och myndighetens garantier bidrar till att göra svåra marknader* tillgängliga.

Lastfartyg till havs.

Främja svensk export och ansvarsfulla metoder

Svenska företag som gör affärer med länder som har låg kreditvärdighet kan ta hjälp av EKN för att förhindra risken att inte få betalt eller att det sker andra typer av kontraktsbrott.

EKN:s uppdrag är att främja svensk export och ansvarsfulla affärsmetoder, samt minimera risken att svenska företag råkar ut för dessa typer av brott.

*svår marknad innebär att landet har en låg kreditvärdighet vilket leder till att det är problematiskt och mycket svårt för svenska företag att göra affärer med landet.


EKN behövde en säker lösning för digital signering – valet föll på SignPort

EKN behövde effektivisera, säkra och göra det enklare att hantera digital signering av avtal. Tillsammans med andra viktiga partners stöttade vi EKN med att förbättra deras infrastruktur för digitala avtal. Vårt uppdrag var att implementera vår egenutvecklade tjänst SignPort, som gör det möjligt för administratörer och externa parter att på ett säkert och effektivt sätt teckna digitala avtal utan att avtalen lämnar EKN:s driftmiljö. 

EKN ställer höga krav och valde därför SignPort, som är testad av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Kammarkollegiet. Den är enkel att integrera i befintliga e-tjänster, och uppfyller DIGG:s tekniska ramverk och normativa specifikation för underskriftstjänster, samt EU-förordningen eIDAS för elektronisk underskrift.  


Svensk export mot svåra marknader har ökat med mer än 28 procent 

Med SignPort på plats har EKN nu en tillförlitlig lösning för elektroniska underskrifter. Den bidrar till att myndighetens efterfrågade garantier gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler, säkra exportaffärer till runt 140 länder världen över. Sedan implementationen har EKN:s roll i Sveriges exporter mot svåra marknader ökat från 28 procent till 36 procent. Lösningen bidrog även till att avtalshanteringen effektiviserades och användningen av fysiska pappersavtal minskades hos EKN. 2022 förnyades samarbetet och fortlöper ytterligare fyra år.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030 

SignPort är en av flera komponenter i EKN:s ekosystem för säkra, elektroniska underskrifter och som bidrar till att främja svensk export på svåra marknader. 

Bidrag till mål 9: Köparländer ges möjlighet att göra investeringar tack vare EKN:s garantier. För att nå målen i Agenda 2030 behövs investeringar i låginkomstländer och svåra marknader inom bland annat infrastruktur, elektrifiering, jordbruk,  miljöteknik och hälsosektorn. Det är områden där svensk industri ligger i framkant och kan spela en betydelsefull roll för utvecklingen. Exporten bidrar till spridning av svenska innovationer och teknik (mål 9).

Bidrag till mål 12: EKN ställer även krav på exporterande företag att göra ansvarsfulla affärer. Det innebär att företagen ska ta ansvar för riskhantering som kan ha påverkan på människor, miljö och samhälle i de länder där de svenska varorna ska användas. Svensk exportkreditsystem ger möjlighet för EKN att tillsammans med exportföretag ställa krav på kunder som köper svensk utrustning. Det leder till förbättrad produktion och arbetsförhållanden som på längre sikt bidrar till mer hållbara produktionsmönster i branscher och länder (mål 12).

SDG 9
SDG 12

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Mikael Monié

Affärsansvarig Secure Solutions