Ticket Validator Knowit

Användningsområde

Ett företag (fakturapresentatören) använder e-faktura mot sina kunder. Kunden har loggat in på sin internetbank och vill se den detaljerade fakturan som finns lagrad i fakturapresentatörens arkiv.

  1. Kunden klickar på en fakturalänk i internet-banken. Internetbanken skapar då en biljett med information om fakturan och kunden. Biljetten signeras elektroniskt av banken.
  2. Biljetten skickas därefter via kundens webbläsare till fakturapresentatören och dess tjänst för fakturapresentation . Tjänsten kontrollerar, med hjälp av Ticket Validator, att biljetten är korrekt. Detta med hjälp av signaturen, bankens certifikat och tidsstämpel.
  3. Om biljetten är korrekt returnerar faktura-presentatören den faktura kunden ville titta på till kundens webbläsare.

Ticket Validator kan även användas på motsvarande sätt vid anmälan för e-fakturering.

Ticket Validator Knowit

Funktioner i Ticket Validator

Kontroll av signatur
Den XML-baserade informationen som signerats (av en motsvarande Ticket Dispenser) enligt PKCS#7, kontrolleras med avseende på signeringen av Ticket Validator.

Kontroll av certifikatets giltighet
Det certifikat som använts för signeringen kontrolleras med avseende på utgivare och giltighet.

Kontroll av dubbletter
Den här kontrollen säkerställer att en biljett inte kan återanvändas, genom kontroll mot tidigare använda biljetter.

Kontroll av tidsstämpel
Detta innebär att biljetten kontrolleras så att den inte är för gammal eller ny i förhållande till dess giltighetstid.

XML-validering
Denna funktion kontrollerar att XML-informationen i biljetten är korrekt, genom validering mot motsvarande DTD.

Loggning
Genom möjlighet till omfattande loggning får man mycket bra stöd för felsökning, spårbarhet och test. Loggningen innehåller, datum/tid, aktivitet, biljettdata, etc.

Kontakta oss
Ulrik Järnö
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen