Utmaning

Enligt lag ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura enligt en ny europeisk standard. Så väl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. I Sverige heter standarden PEPPOL BIS Billing3 och rekommenderas av Single Face To Industry (SFTI) som tar fram rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation.

PEPPOL gör det möjligt för handelspartner att utbyta standardbaserade elektroniska dokument på PEPPOL-nätverket.

Lösning

Knowit har tagit fram en Exstream-/StreamServe-modul för produktion av PEPPOL Bis Billing3 fakturor vilket förenklar och underlättar för köpare och leverantörer att följa den nya europeiska standarden. Modulen är generell men innehåller också unik funktionalitet för att kunna producera fakturor för energibranschen.

Gränssnittet mot modulen har ett standardiserat xml-format för B2B-fakturor som Knowit har tagit fram. Detta gör att det är mycket enkelt att implementera modulen i en redan befintlig Exstream-/StreamServe-miljö.

Resultat

Modulen bidrar till en förenkling och förbättring av ombordstigningsprocessen för köpare och leverantörer som vill handla elektroniskt.

Kunderna får en enklare hantering genom att modulen klarar av att fakturera avgifter för flera olika juridiska personer på en och samma faktura. Det är även möjligt att producera samlingsfakturor, vilket möter behovet för energibranschen där avgifter för flera anläggningar ofta debiteras på samma faktura.

Modulen skapar också kompletta PEPPOL Bis Billing3 fakturor som paketeras med PEPPOL Message Envelope (SBDH) vilket är det transportformat som SFTI rekommenderar för Bis Billing3 fakturor.

Kontakta oss
Ulrik Järnö
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen