Monobank logo

Uppdraget

Marknaden översvämmas av aktörer som erbjuder lån utan säkerhet, så hur då kan en ny aktör konkurrera? Efterfrågan ökar bland kunder med högre inkomst och de önskar flexibla, smarta banktjänster. Detta blev utgångspunkten för strategiarbetet och grunden för MONOBANKS identitet.

Segelbåt på havet - grön tonad bild

Leveransen

En bra användarupplevelse var en viktig faktor för kunden, då de som renodlad nätbank är beroende av en sömlös och engagerande upplevelse på nätet. Knowit Experience arbetade fram webbplatserna med användarupplevelse, ux-design och teknisk implementation av dessa. Utöver detta har våra kollegor inom Knowit Solutions utvecklat bakomliggande system i banklösningen. 

Kompetensområden använda i leveransen: Strategi, namnutveckling, visuell identitet, konceptutveckling, ux-design, teknisk utveckling och projektledning.

Lösningen

Lösningen blev en bank som levererar flexibla och smarta banktjänster för en målgrupp som förväntar sig att bli tagen på allvar. MONOBANKs visuella identitet blev framtagen med positioneringsstrategin som utgångspunkt. Vi lade stor vikt på att bankens USP:ar skulle framhävas på ett genomgående sätt, så att de står sig väl på en tuff marknad med många konkurrenter och en hel del lågränteprodukter.

Kontakta oss

Till toppen